تذکر به مسئولین

دستور جابجایی دكل برق فشار قوی از چشم انداز آرامگاه فردوسی در شهر توس

 • ریس جمهور محترم وزیر محترم نیرو

  تذكر به رییس جمهور محترم و وزیر محترم نیرو درباره دستور جابجایی دكل برق فشار قوی از چشم انداز آرامگاه فردوسی در شهر توس 

جلوگیری از ادامه ساخت كارخانه پتروشیمی در نزدیكی آثار باستانی بیستون كرمانشاه

 • ریس جمهور محترم وزیر محترم نفت

  تذكر به رییس جمهور محترم و وزیر محترم نفت درباره دستور جلوگیری از ادامه ساخت كارخانه پتروشیمی در نزدیكی آثار باستانی بیستون كرمانشاه 

دستور آزاد سازی ، بازسازی و نگهداری تپه باستانی برمی در خوزستان

 • ریس جمهور محترم

  تذكر به رییس جمهور محترم درباره دستور آزاد سازی ، بازسازی و نگهداری تپه باستانی برمی در خوزستان 

دستور پاسخگویی درست راهنمایان سازمان میراث فرهنگی درباره نگاره باستانی فروهر در اماكن تاریخی ایران

 • ریس جمهور محترم

  تذكر به رییس جمهور محترم درباره دستور پاسخگویی درست راهنمایان سازمان میراث فرهنگی درباره نگاره باستانی فروهر در اماكن تاریخی ایران 

دستور رسیدگی و برقراری آزادی برای حضور زرتشتیان در نیایش گاه های سنتی استان یزد

 • وزیر محترم کشور

  تذكر به وزیر محترم كشوردرباره دستور رسیدگی و برقراری آزادی برای حضور زرتشتیان در نیایش گاه های سنتی استان یزد 

دستور حفظ و نگهداری از سد باستانی هرمز در رامهرمز خوزستان

 • رییس جمهور محترم وزیر محترم نیرو

  تذكر به رییس جمهور محترم و وزیر محترم نیرو درباره دستور حفظ و نگهداری از سد باستانی هرمز در رامهرمز خوزستان 

پیامی برای ویژگی نخستین روز از سال نو

 • همکیشان ارجمند

  وفا كنیم و ملامت كشیم و خوش باشیم كه در طریقت ما كافریست رنجیدن حافظ

پیام تبریك نوروزی ۱۳۸۵

بازنگری و چاپ كتاب بینش دینی مشترك اقلیت های دینی

 • وزیر محترم آموزش و پرورش

  تذكر به وزیر محترم آموزش و پرورش درباره بازنگری و چاپ كتاب بینش دینی مشترك اقلیت های دینی 
  تذكری به شماره 41522/12/د مورخه 24/5/1383 به وزیر پیشین داده شد و قرار بود مفاهیم كتاب بینش دوره پیش دانشگاهی و دوره مشترك تحصیلی دانش آموزان كه از سال 1363 تاكنون تجدید چاپ نشده است و از كیفیت و كمیت مناسبی برخوردار نیست ، تغییر و مجدد چاپ شود كه تا كنون اقدام نشده است ترتیبی داده شودتا در سال تحصیلی آینده كتاب جدید و مناسب در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

بررسی دلیل عدم ثبت نام اقلیت های دینی در آزمون های استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و رفع تبعیض موجود

 • ریس جمهور محترم وزیر علوم آموزش تحقیقات و فن آوری

  تذكر به رییس جمهور محترم و وزیر علوم آموزش تحقیقات و فن آوری درباره بررسی دلیل عدم ثبت نام اقلیت های دینی در آزمون های استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و رفع تبعیض موجود

صفحه‌ها

اشتراک در تذکر به مسئولین