سخنرانی مجلس

دومین سخنرانی پیش از دستور نماینده زرتشتیان ایران

 • چهارشنبه، نهم خرداد 1386

  دومین سخنرانی پیش از دستور نماینده زرتشتیان ایران                مكان : مجلس شورای اسلامی

   

   

اَمُرداد به جای مُرداد؛ زندگی به جای مرگ در تقویم ایران

 • یکشنبه، اول امرداد 1385

  اَمُرداد به جای مُرداد؛ زندگی به جای مرگ در تقویم ایران              مكان : مجلس شورای اسلامی خبرنگاران

نخستین سخنرانی پیش از دستور نماینده زرتشتیان ایران

 • چهارشنبه، يازدهم آبان 1384

  نخستین سخنرانی پیش از دستور نماینده زرتشتیان ایران                مكان : مجلس شورای اسلامی

اشتراک در سخنرانی مجلس