تذکر به مسئولین

گزینش پرسش های تستی دینی زرتشتی در آزمون ورودی دانشگاه ها، هماهنگ با منابع درسی دوره آموزشی متوسطه

 • وزیر محترم علوم و تحقیقات و فن آوری

  تذكر به وزیر محترم علوم و تحقیقات و فن آوری درباره گزینش پرسش های تستی دینی زرتشتی در آزمون ورودی دانشگاه ها، هماهنگ با منابع درسی دوره آموزشی متوسطه 

تجدید نظر درمورد احداث سد سیوند كه موجب آب گرفتگی آثار و میراث فرهنگی از دوره های باستانی ایران خواهد شد.

 • ریس جمهور محترم وزیر نیرو محترم

  تذكر به رییس جمهور محترم، وزیر نیرو درباره تجدید نظر درمورد احداث سد سیوند كه موجب آب گرفتگی آثار و میراث فرهنگی از دوره های باستانی ایران خواهد شد.

اقدام فوری برای توقف و جلو گیری از تخریب بخش ارزشمند باستانی و میراث بیشاپور به بهانه تعریض یكی از جاده های كازرون

 • ریس جمهور محترم

  تذكر به رییس جمهور محترم درباره اقدام فوری برای توقف و جلو گیری از تخریب بخش ارزشمند باستانی و میراث بیشاپور به بهانه تعریض یكی از جاده های كازرون 

احساس مسئولیت ، پیگیری و اقدام جدی در مورد پایداری نام باستانی خلیج فارس

 • ریس جمهور محترم وزیر امور خارجه

  تذكر به رییس جمهور محترم و وزیر امور خارجه دربارة احساس مسئولیت ، پیگیری و اقدام جدی در مورد پایداری نام باستانی خلیج فارس 

تجدید نظر در چاپ مفاهیم كتاب بینش دینی اقلیت های دینی كه از سال 1363 تا كنون هیچگونه تغییری در چاپ جدید آن صورت نگرفته است.

 • وزیر آموزش و پرورش

  مفاهيم كتاب هاي ديني براي دانش آموزان ، همراه با پيشرفت علم و تكنولوژي هرچند سال يكبار و گاهي در هر سال تغيير مي كندكه دانش آموزان با مطالب تازه و نگارش جديد كتاب ها روبرو شده تا در يادگيري آنان تاثير بهتري داشته باشد.

گسترش آیین راستی در گرو هم اندیشی و همازوری

 • نخستین شماره خبر نامه پیام کنکاش

  اشوزرتشت در سروده جاودانه خود گات ها (هات 29 بند 11) به كنكاش بزرگی از دانایان برای رسیدن به یگانگی و پیوستن به نیكی ها اشاره می كند. در این سرودها آن پیام آورراستین، به رایزنی و هم اندیشی باور دارد و كنكاش خود را "مَزُوی مَگایی" می داند، در این دو واژه "مزویی" از ریشه "مَز" یعنی بزرگ و "مَگایی" از بنیاد "مگه" به معنی دانا است. 

صفحه‌ها

اشتراک در تذکر به مسئولین