جلوگیری از ادامه ساخت كارخانه پتروشیمی در نزدیكی آثار باستانی بیستون كرمانشاه

ریس جمهور محترم وزیر محترم نفت

تذكر به رییس جمهور محترم و وزیر محترم نفت درباره دستور جلوگیری از ادامه ساخت كارخانه پتروشیمی در نزدیكی آثار باستانی بیستون كرمانشاه 
بیستون یكی از آثار فرهنگی ارزشمند ایران باستان است كه می‌تواند با طراحی مناسب به یكی از بخش‌های مهم گردشگری كشور تبدیل شود تا ضمن جذب درآمد، عظمت و شكوه تمدن ایرانی را نیز نشان می‌دهد.شایسته نیست كه فرهنگ، همت و تلاش نیاكان خود را نادیده گرفته و با صدور مجوز ساخت كارخانه‌هایی كه هیچ مناسبتی با موضوع گردشگری ندارد موجب فرسایش و تخریب این مجموعه فرهنگی با ارزش بشویم. 
ایجاد كارخانه پتروشیمی و پلیمر در كنار بیستون ضمن آلودگی هوای محل بر لایه‌های مختلف زمین این منطقه نیز تاثیر منفی خواهد داشت دستور جلوگیری از ادامه ساخت این كارخانه ضروری به نظر می‌رسد.