دستور حفظ و نگهداری از سد باستانی هرمز در رامهرمز خوزستان

رییس جمهور محترم وزیر محترم نیرو

تذكر به رییس جمهور محترم و وزیر محترم نیرو درباره دستور حفظ و نگهداری از سد باستانی هرمز در رامهرمز خوزستان 
با ساخت سد جدید (جره) كه بدون كارشناسی لازم با سازمان میراث فرهنگی توسط وزارت نیرو در حال تكمیل است. سد باستانی هرمز كه در 20 كیلومتری شمال غربی رامهرمز و بر روی رودخانه دز در زمان ساسانی ساخته شده و با كاریزهای آن از میراث فرهنگی ارزشمند كشور محسوب می شود و با استفاده از ساروج مخصوص ، ملات گچ و آهك و موادی كه به كار رفته از شاهكارهای معماری آن زمان است با آبگیری سد جدید به زیر آب خواهد رفت اكنون ارزش آن را دارد كه با جابجایی این سازه مهندسی با بهره گیری از تكنولوژی پیشرفته در نجات این سد باستانی اقدام جدی انجام شود.