سخنرانی ها

سخنان نماینده زرتشتیان در جمع پارسیان ساكن دهلی و حیدر آباد

 • پنج شنبه، يازدهم اسفند 1384

  سخنان نماینده زرتشتیان در جمع پارسیان ساكن دهلی و حیدر آباد          مكان : سالن سفارت ایران در دهلی - انجمن زرتشتیان حیدر آباد

سخنرانی در جمع همکیشان پارسی ساکن امارات

 • پنج شنبه، هفدهم آذر 1384

  خنرانی در جمع همکیشان پارسی ساکن امارات         مكان : هتل آواری دبی

راز آمدن مهر و شادیِ جشن مهرگان خجسته باد

 • یکشنبه، دهم مهر 1384

  راز آمدن مهر و شادیِ جشن مهرگان خجسته باد           مكان : جشنگاه مارکار تهران پارس

پاسخ دین به خشونت در نشست هفته جهانی گفتگوی ادیان

 • سه شنبه، بيست و دوم شهریور 1384

   پاسخ دین به خشونت در نشست هفته جهانی گفتگوی ادیان   مكان : مرکز گفتگوی ادیان تهران

سخنرانی به نمایندگی از زرتشتیان ایران در هشتمین کنگره جهانی زرتشتیان

 • شنبه، چهارم تیر 1384

  سخنرانی به نمایندگی از زرتشتیان ایران در هشتمین کنگره جهانی زرتشتیان          مكان : لندن

نخستین همایش بزرگداشت جایگاه ایثارگران زرتشتی ، كلیمی و مسیحی

 • دوشنبه، دوم خرداد 1384

  نخستین همایش بزرگداشت جایگاه ایثارگران زرتشتی ، كلیمی و مسیحی      مكان : تالار وحدت تهران

جشن سده گرامی باد

 • شنبه، دهم بهمن 1383

  جشن سده گرامی باد            مكان : گرد همایی همکیشان در کوشک ورجاوند تهران

اشتراک در سخنرانی ها