مقاله ها

پرورش فروزه‌های بینش زرتشت در رفتار جوانان

The Developement of Zarathustra’s Insight Clarity in the Behavior of the Youth

 •  

  The Developement of Zarathustra’s Insight Clarity in the Behavior of the Youth

  Preface:                                                                                             

خُواَاِ ت وَدَتام اوستایی، ازدواج با محارم نیست

 • دیر زمانی است که دشمنان فرهنگ وتمدن ایران باستان و آیین زرتشت، ازدواج با محارم یا پیوند زناشویی با نزدیکان مانند خواهر ومادررا به زرتشتیان نسبت می دهند. و با این نگرش همراه با تهمت های دیگری مانند آتش پرستی ودوگانه پرستی برآنند تا شاید دلدادگان آیین راستی وخرد و خواستاران فراوان برای پیوستن به فلسفه وبینش زرتشت را گمراه و پشیمان کرده باشند.

از جشن اسفندگان تا آیین ولنتاین

 • چند گاهی است که به هنگام فرارسیدن روز چهاردهم فوریه میلادی که برابر است با 25 بهمن ماه در گاه شماری خورشیدی، جوانان ایرانی نیز به پیروی از یک سنت اروپایی این روزرا به یاد عشق ودلدادگی به عنوان ولنتاین جشن می گیرند وبرای دوستان ویاران خود ارمغانی فراهم می کنند. برای بسیاری از جوانان کشور ما ولنتاین بهانه ای شده برای شادی بیشتر، یادآوری مهر دوستان و شکوفایی جوانه های عشق که بیگمان نیاز زندگی فردی واجتماعی آنان است.

شب چله (زایش نور) ازمهریرستی تا جشن کریسمس

 • مهرپرستی يكی از آیين های باستانی ايران بوده است که اکنون برجسته ترین جشن آن، شب چله (بزرگترین شب سال) در نخستين شب آغاز زمستان برگزار مي شود. در این جشن برای پاسداری از نور خورشید در دراز ترین شب سال که آغاز زمستان نیز بود واز فردای آن شب روزها به آرامی افزایش می یافت و روشنایی بیشتر می گردید مردم ایران باستان شب زنده داری داشتند وبا شادی وسرور به دیدار سپیده دم روشنایی اندیشه داشتند. 

جشن مهرگان وآیین های سنتی آن

 • مهر در اوستا به‌صورت ميثره miθra يا ميترا آمده است. مهر از پايه‌هاي مينوي بيشتر اديان و انديشه‌هاي عرفاني جهان شده است. واژة مهر در دين زرتشت، تنها به معني مهر و محبت است، بلكه به معني راستي و درستي، وفاداري، پيمان‌داري و فروتني نيز مي‌باشد. 

زمان زندگی زرتشت

 • پروفسورجمشید کاووسجی کاتراک، در یکی از کنگره های جهانی زرتشتیان که در سال 1345 خورشیدی در ایران تشکیل شده بود مقاله ای ارایه داده است به نام زمان پیدایش اشوزرتشت اسپنتمان که در سال 1948 میلادی در چهاردهمین جلسه کنفرانس خاوری هندوستان ارایه شده بود.

بهشت و دوزخ در بینش زرتشت

 • بهشت و دوزخ 
  بهشت به معني بهترين (صفت عالي «به») از واژهً اوستايي «وَهیشتِم مَنُو» مي‌باشد و دوزخ از واژهً اوستايي «دروجودِمانِه» است به معني «جايگاه دروغ» يا «درون تيره» مي‌باشد. 

نگاهی به سرگذشت زرتشتیان پس از ساسانیان

 • هنگامی که یزگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی برتخت نشست آثار فروپاشی خاندان او آشکار شده بود، به گفته تاریخنگاران او پادشاهی کم تجربه وناتوان بود که در آن زمان حساس وسرنوشت ساز توانایی ایستادگی در برابر هجوم قوم تازه نفس عرب را نداشت.

جایگاه زرتشت و اندیشه او از نگاه اندیشمندان جهان

 • فیلیپ جی. آدلر 
  زرتشت می گوید انسان مالک ارادهً آزاد است ودر واقع می باید بین این دو خدا یکی را انتخاب وبه او خدمت کند ودیگری را براند. انسان در جهان آخرت مسئول این انتخاب است

صفحه‌ها

اشتراک در مقاله ها