زندگی نامه

به روز دی به دین از ماه تیر، بیستم تیر ماه ١٣٣٣ خورشیدی در یزد متولد شدم.

پدرم؛ خدارحمِ اسفندیارِ مهرِ آدرِ شهریار اهل خرمشاه بود و از گفتة گذشتگان نقل می;كرد كه نیاكان او از جنوب خراسان به یزد كوچ كرده اند. 

مادرم؛ سیمینِ مهربان;ِ اسفندیارِ خسروی اهل قاسم;آباد و فرزند دهموبد این روستا بود. 

• آموزش ابتدایی را دبستان دینیاری و متوسطه را دبیرستان ماركار، سپس دیپلم طبیعی را در سال ١٣٥١ از دبیرستان ایرانشهر یزد دریافت كردم.

• در سال ١٣٥٤  در رشته علوم تجربی  از دانشسرای یزد فارغ التحصیل شدم. 

• خدمت نظام وظیفه خود را به مدت دو سال در شهرهای تهران و اهواز گذراندم. 

• از سال ١٣٥٧ به استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش درآمده و در آموزشگاه‌های شهرستان‌های مختلف تفت، یزد، اصفهان و در پایان دبیرستان فیروزبهرام تهران تدریس داشتم. 

• درسال ١٣٥٩با پریمرز روانیان از خانواده موبدان پیوند زناشویی داشتم. 

• در سا ل ١٣٦٠ به مدت ١٠ ماه در جبهه نبرد با عراق شركت كردم، چون با بینش فردوسی در پاسداری ازایران افتخار می‌كردم" چو ایران نباشد تن من مباد"

• از سال ۱۳۶۱ دوره آموزش موبدی را به استادی موبدان زنده یاد فیروزآذرگشسب، مهربان فروهر وبهمن اهورایی گذرانده وگواهینامه آن را از انجمن موبدان ایران دریافت داشتم.

• از سال ١٣٧٤ با کارشناسی زبان انگلیسی در دانشكده دینی زرتشتیان هندوستان. ثبت نام و به فراگیری آموزش‌های دینی وفلسفه زرتشت پرداختم. 

• در سال ١٣٧٨ در رشته علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال پذیرفته شدم. 

• در سال ١٣٨٠ پس از ارایه پایان نامه آداب و رسوم سنتی و دینی زرتشتیان ایران، درجه دكترای فلسفه زرتشت را از دانشكده زرتشتیان هندوستان دریافت كردم.