بررسی دلیل عدم ثبت نام اقلیت های دینی در آزمون های استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و رفع تبعیض موجود

ریس جمهور محترم وزیر علوم آموزش تحقیقات و فن آوری

تذكر به رییس جمهور محترم و وزیر علوم آموزش تحقیقات و فن آوری درباره بررسی دلیل عدم ثبت نام اقلیت های دینی در آزمون های استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی و رفع تبعیض موجود 
با وجود اینكه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران از برابری حقوم مردم ایران سخن به میان می آورندو با نابرابری اجتماعی مخالف می باشند. در آزمون استخدامی كادر اداری دانشگاه آزاد كه در روز جمعه 20 آبانماه برگزار خواهد شد و در آگهی روزنامه ها آمده یكی از شرایط عمومی استخدام را تنها ''تدین به دین مبین اسلام'' بیان كرده اند ، با نگرش به اصل 19 تا 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شایسته است در رفع اینگونه تبعیض های موجود اقدام لازم مبذول فرمایند.