سخنرانی به نمایندگی از زرتشتیان ایران در هشتمین کنگره جهانی زرتشتیان

شنبه، چهارم تیر 1384

سخنرانی به نمایندگی از زرتشتیان ایران در هشتمین کنگره جهانی زرتشتیان          مكان : لندن

 

اوشتا. اَهمایی.یهمایی.اوشتاكهمایی چیت 
خوشبخت كسی است كه آرزوی خرسندی برای دیگران داشته باشد 
" پیام اشو زرتشت" 

اینجانب، در جایگاه نمایندة زرتشتیان ایران در هفتمین دورة مجلس شورای اسلامیِ ایران پیش از هر سخن، شادمانی خود را به مناسبتِ برگزاری هشتمین كنگرة جهانی زرتشتیان در لندن ابراز می دارم و از مدیریت،كادر اجرایی كنگره و تمام خیراندیشانی كه در برپایی این همایش همكاری داشته اند بسیار سپاسگزارم. همچنین از حضور در بین اندیشمندان و همكیشانی كه از سراسرِ جهان برای شركت در این همایشِ شكوهمند گردآمده اند، صمیمانه احساس خشنودی می كنم و امیدوارم كه فرآیند و دستاورد این كنگره، مفیدتر و اثربخش تر از همایش های پیشین باشد و به بهروزی، همبستگی و سرافرازیِ هرچه بیشتر همكیشان در پهنة جهان بیانجامد. 
من از ایران آمده ام و نمایندة مردمی هستم كه همواره با سرافرازی و خوشنامی در آن كشورِ اهورایی زندگی كرده اند. ایرانیان زرتشتی، پیوسته با تلاش و كوشش، موجب آبادانی این كشور بوده اند. آنان با بنیاد مراكز آموزشی، بهداشتی و خیریه، سبب گسترش دانش، بهداشت و افزایش روح همكاری و همزیستی در جامعه شده و با برگزاری جشن ها، آیین ها و سنّت های دینی و ملّی، از هویّت فرهنگی و میهنی خود پاسداری كرده اند. 
زرتشتیان ایران برای انجام امور دینی، اجتماعی و برپایی آداب و رسوم سنتی خود، از همكاری و مساعدت دولت و حكومت ایران، به خوبی برخوردارند. از این روی، شایسته است در این كنگره از این همراهی و لطف، سپاسگزاری شود. از سوی دیگر، بین اقوام و ادیان گوناگون ایران همواره همزیستی مسالمت آمیز وجود داشته و چنانچه مسایل و مشكلاتی نیز در زندگی اجتماعی زرتشتیان با دیگران به وجود آمده، با اندیشه و تدبیرآگاهانة انجمن ها و سازمان های زرتشتی، پس از هماهنگی لازم با نمایندة زرتشتیان در مجلس و درخواست ازدولت ونظام، خوشبختانه برطرف شده است. 
از آنجا كه سرزمین ایران، زادگاهِ اشوزرتشت و كانونِ گسترش پیامِ راستی و خردمندی در جهان بوده است، نه تنها پیروان كیش مزدایی كه در این كشور به سر می برند، ایران را چون جان دوست دارند و در آبادانی و آزادگی آن كوشش می كنند، بلكه هر زرتشتی نیز كه خارج از مرزهای ایران زندگی می كند، شوقِ دیدار از ایران و زیارت از زادگاهِ سرسبز نیاكان خودرا دارد؛آرزوی حضور در كنار مردمی مهمان دوست و با محبت و بازدید از میراث كهن و ارزشمندِ این سرزمین كه از دیر باز در تاریخ، فرهنگ و تمدنِ جهان یگانه بوده و همچنان بر تاركِ فرهنگ و تاریخ جهان می درخشد. 
هر چند پیروان زرتشت، غیر از كشورِ اجدادی خود، در سراسر جهان پراكنده شده اند ولی در هر شهر ودیاری كه اكنون زندگی می كنند، به سرافرازی ایران نیز می اندیشند. زرتشتیان بر خود می بالند كه از پیام های انسانی اشوزرتشت در كردار خود بهره می برند، اندیشه نیك را دركلام خود برقرار می سازند و هر دو را در رفتارِ خود شكل می دهند. راستی، پاكی، شادی،خرد ورزی و آزادگی، برخی از گزینه های ارزشمندِ دینِ زرتشت است. و این سرمایه های معنوی وارزش های انسانی همه برگرفته از فرهنگی كهن و ملتی فرهیخته در سرزمین ایران است. پس بی گمان زرتشتیان ایران نقش اساسی و سهم بیشتری در پویایی و پایداری فرهنگ و سنت های دیرینه خویش و گسترش آن در جهان دارند. در راستای ارج نهادن به همت و كوشش این مردم پاك نهاد، بایسته است تا به چند نكته نیز نگاهی ویژه افكنیم: 
از نظر دینی و فرهنگی؛ باید جوانان را سفارش و تشویق كنیم كه همراه با یادگیری دانش، هنر و دیگر رشته ها در فلسفه وبینشِ گات هایی زرتشت نیزمطالعه و پژوهش كنندتاآموزش های پیامبرِ خود را بیشتر و ژرف تردرك نمایند، از این رهگذر نخست به هویتِ دینی خود پی ببرند، ارزش و جایگاه آیین راستی و خرد را كه با فراز و فرود فراوان از نیاكان خود به ارث برده اند دریابند، آنگاه بكوشند تا به پیروی از بینش پیامبر خود، در پیوستن به اندیشه،گفتار و كردار نیك،الگو و سرآمد شوند و با نگرش به پیامِ اشوزرتشت كه روا نمی دارد دروغكار پیوسته در گمراهی به سر برد، در راه گسترش آیین راستی همت بورزند.سپس با تكیه بر ارادة همگانی، راستی جویی و خردورزی در جامعه بیش از پیش نهادینه شود نیز شایسته است كتاب ها در فلسفه و دین زرتشت نوشته و مقاله ها در اهمیت و نقش دین و دینداری تنظیم گردد. مقاله های ارزشمند در كنگره ها و سمینارها ارایه شود و به شكل های گوناگون، پیامِ زندگی ساز و رستگاری بخش اشوزرتشت به جهانیان شناسانده شود. 
افزون بر این، با توجه به نقش هنر و ارتباطات در جهان امروز و كوتاهی و كمبودی كه در استفاده از این شیوه های بیانی برای بازنمایی دقیق و روشن اندیشه و آرمان زرتشتی در پهنة ایران و جهان احساس می شود، بر تمامی مسئولان، اندیشمندان، دولتمردان و نهاد های زرتشتی بایسته است كه از برنامه ریزی، سرمایه گذاری و تشویق جوانان برای رویكرد به هنرهای مختلف و بهره مندی از نرم افزارها و سخت افزارهای ارتباط جمعی دریغ نورزند و با تشكیل كلاس های حرفه یی و آموزش جوانان علاقه مند زرتشتی برای جامعه كنونی و فردای خود، هنرمندان، نویسندگان، سخنوران، روزنامه نگاران، موسیقی دان ها و سینماگرانِ باورمند به كیش و آیین بهی تربیت كنند. 
از نظر اجتماعی؛ شمارِ قابلِ توجهی از جامعه زرتشتیانِ ایران را جوانانی تشكیل می دهند كه بیشترِشان اگرچه تحصیلاتِ دانشگاهی را گذرانده و نیاز به ایجادِ كار و شغل دارندامّا بسیاری از آنان توانِ مالی مناسبی برای ایجاد كارگاه و كارخانه با توجه به تخصص خود ندارند. بنابراین لازم است كه از سوی خیر اندیشان و توانمندان همكیش سرمایه گذاری بیشتری در كشور ایران انجام پذیرد تا جوانانِ زرتشتی با تمام علاقه یی كه به ایران دارند پس از كسبِ دانش و آگاهی و رسیدن به تخصّص های لازم برای جستجوی كار و داشتنِ شغل شایسته ومناسب در پی مهاجرت به كشوری دیگر نباشد. در مورد ازدواج جوانان زرتشتی نیز باید تدبیری اندیشه شود. از یك سو باید شرایط و امكانات لازم زندگی برای زناشویی آنان را فراهم كرد و ازسوی دیگر، جوانان زرتشتی سراسر دنیا را به یكدیگر معرفی و با هم آشنا ساخت تا ازدواج ها در سطحی گسترده تر انجام پذیرد. این كار، غیر از بهره گیری از رسانه های موجود، با برقراری تورهای ایرانگردی برای همكیشان خارج از كشور نیز امكان پذیر است زیرا غیر از آشنایی و دیدارخانواده ها، زرتشتیانی كه سالها دور از وطن بوده اند، با آداب و رسوم سنتی زرتشتیان ایران از نزدیك آشنا می شوندو از میراث فرهنگی این كشور نیز دیدار می كنند. 
از نظر باورهای سنتی؛ بر همگان آشكار است كه مردم ایران پیش از پیدایشِ اشوزرتشت، دارای فرهنگ و باورهای كهن و ویژه یی بودند. پیشینیان ما هرچند به جلوه های نیكِ طبیعت روی آورده و به آنها احترام می گذاشتند امّا هیچگاه با دستان خود و با استفاده از سنگ و چوب، بُت نساختند و بُت پرست نبودند. اینگونه نگرش در تاریخ و فرهنگ مردم جهان جایگاه ارزشمندی دارد، آنان با كنكاش در طبیعت دریافته بودند كه چهار گوهر و پدیده یعنی آب، خاك، هوا و مظهر روشنایی یا آتش در زندگی مردم نقش مهم و سازنده یی دارد، پس به آنها احترام می گذاشتند. برای چشمه، رودخانه، دریا و باران نیایش می كردند زیرا آنها، آب رابرای زندگی و هستی طبیعت به ارمغان می آوردند.نیاكان خردمند ما درخاك و زمین كشاورزی كردند و به سرسبزی و آبادانی بوم خویش كوشیدند. آنان هواراباعطروگلاب وَ بوی كندروچوبِ سندل خوشبو ساختند و برای خورشید، ماه و آتش، نیایش می كردند؛ چون روشنایی افزا بودند. بر مبنای این سنت ها، باورهای نیك و ارزشمندی شكل گرفت كه اكنون نیز بسیاری از آنها در رفتار زرتشتیان و در برپایی جشن ها و مراسمِ بازمانده از دیار و دوره های كهن همچنان تداوم دارد. البته بعدها در برخورد با ملت و فرهنگ های بیگانه، در آمیختگی هایی نیز صورت گرفت. از یكسو با یورش و حضور یونانیان، اعراب و قوم مغول به ایران و از سوی دیگر مهاجرت زرتشتیان از ایران به سوی هندوستان كه از فرهنگ و باورهای هندی و بودایی نیز اندك تغییراتی درآن به وجود آمد ولی با همة اینها،خوشبختانه باید به خود ببالیم و افتخار كنیم كه دین زرتشت هیچ فرقه و گروهِ جداگانه یی ندارد و ما زرتشتیان همه مزداپرست و پیرو اندیشة یكتا پرستی هستیم. بر اندیشمندان و موبدان جامعه است تا آویزه ها و در آمیختگی هایی را كه با فرهنگ و آیین خردگرایی اشوزرتشت هماهنگی ندارند شناسایی كنند و برای رسیدن به یكپارچگی در اندیشه، آرمان،آداب و رسوم آنها را به همه سفارش كنند تا چنانچه رفتاری بر مبنایی غیر از پیام اشویی شكل گرفته، به آرامی كنار گذاشته شود. 
از نظر مالی و اقتصادی؛ بایسته است تا سرمایه های پراكنده یی كه برخی ازانجمن ها و سازمان ها در ایران دارند، برای ایجاد مراكز تولیدی،علمی و رفاهی به كار گرفته شود تا نسل آینده جامعه زرتشتی سُكّان رسیدن به اقتصاد و تجارت پویا در زندگی فردی و اجتماعی را، خود به دست گیرد و از جامعه اقتصادی نوین، عقب نماند. برخی از انجمن های زرتشتیان در كشورهای دیگر اندوخته های مالیِ مناسبی دارند ولی برای آن برنامه ریزی سازنده انجام نداده اند. شایسته آن كه در این كنگره و گرد هم آیی هایی كه پس از آن برپا خواهد شد، سیاستی كلی از سوی كارشناسان اقتصادی و بازرگانی جامعه برگزیده شود تا برای بهبود وضع مالی همكیشان در هر كشور، راهكاری علمی و سازنده پیشنهاد شود و آیین نامه های كارشناسی و قابل اجرا تدوین گردد و به انجمن ها و سازمان های سراسر دنیا ارسال گردد. 
امروزه به نیكی می دانیم در تمام كشورهایی كه زندگی می كنیم اگر چه از نظر تعداد جمعیت در اقلیت به سر می بریم ولی از دیدگاه سواد و دانش و آگاهی از رتبه بالا و بی نظیری برخورداریم. ما زرتشتیان با تلاش و پشتكاری كه از نیاكان خود به ارث برده ایم، در همه جا سبب شكوفایی تمدن، صنعت و آبادانی بوده ایم. از صبر، شكیبایی و استقامتی كه در گذر تاریخ آموخته و تجربه كرده ایم، با عشقی راستین به ایران و باوری ژرف به اشوزرتشت، پیوسته در برابر ناملایمات و بیداد زمانه پایدار مانده ایم و با تدبیر آگاهانه وبینش خردورزانه یی كه همواره به كار گرفته ایم آیین خردمندی را پاس داشته ایم.اكنون نیز، همازور و همدل بر این باوریم كه در آینده نیز شایستگی و توان آن را داریم تا همچنان خوشنام و سرفراز در جایگاه كهن ترین دین یكتا پرستی و برخوردار از بهترین پیام رستگاری بخش گات ها، همچون دماوندِ استوار بر گسترة فرهنگ و تمدن جهانی برافراشته و سربلند بمانیم. 
ایدون باد ایدون ترج باد 
کورش نیکنام