مقاله ها

تاثیر بینش زرتشت بر فرهنگ و تمدن بشری در سخن اندیشمندان جهان

 • محمد اقبال لاهوری 
  ذهن ایرانی از دیرباز با دو گونه ثنویت، ثنویت مُغی در ایران باستان وثنویت یونانی در ایران اسلامی در کشاکش بوده است و این دو ثنویت یکسان نیستند، ولی مساله مهم که همانا تکثر هستی است در هر دو مورد وضعی یکسان دارد.

گات ها، سرود های زرتشت و باور اندیشمندان جهان درباره گات ها

 • گات ها از کهن ترین و سپند ترین بخش های اوستاست که از خودِ اشوزرتشت به یادگار مانده، نوشتهً ورجاوندی که از پیش آمد های ناگوار و تباه کننده روزگار در امان مانده وشگفت آسا، بی کم وکاست و به شکل سرود هایی موزون برای ایرانیان به یادگار مانده وسینه به سینه ازنسلی به نسل دیگر انتقال داده شده؛ گات ها، جمع گات به معنی سرود یا شعر وگفتار منظوم است

گات ها، نسک دینی زرتشتیان

 • پیشگفتار 
  هنگامی كه از پیروان ادیان الهی درباره سخنانِ پیامبرشان پرسش می شود هر یك نسک (كتاب) ویژه ای را معرفی می كنند كه دربرگیرنده وحی و الهام خداوندی به آن پیامبر است. به همین روی مسلمانان، قرآن مجید را كتاب آسمانی پیامبر خود معرفی می كنند و یهودیان و مسیحیان به ترتیب تورات و انجیل را نام می برند

جایگاه وندیداد در فرهنگ وادبیات اوستا

 • وندیداد یکی از نوشته های اوستایی است که در کنار دیگر ادبیات اوستا به نام های یسنا، یشت ها، ویسپرد وخرده اوستا جای دارد. این نوشته هرچند به خط وگویش اوستا نگارش شده ولی بسیاری از بخش های آن با اندیشه وفلسفه زرتشت، پیام آور ایرانی هماهنگی ندارد

جایگاه یشت ها در فرهنگ وادبیات اوستایی

 • یشت از واژه اوستایی "یشتی" yashti واز ریشه و بن واژه یسنا، به چم (معنی) نیایش و فدیه می باشد دکتر محمد معین بین یسنا ویشت ها را در این می داند که یسنا برای ستایش به طور عموم آمده ولی یشت ها به ویژه برای ستایش آفریدگار ونیایش امشاسپندان وایزدان است (مزدیسنا وادب پارسی، رویه 201)

نقش فلز گداخته در بینش زرتشت

 • بنام اهورامزدا 
  بنام او که شادی را آفرید او که جهانیان را آفرید 
  و شادی را برای جهانیان آفرید. 
  بنام او که خرد و منش نیک را در نهاد انسانها جای داد

جایگاه ویسپرد در فرهنگ وادبیات اوستایی

 • یکی از پنح بخش اوستای موجود ویسپرد نام دارد که در کنار بخش های دیگر یسنا، یشت ها، وندیداد و خرده اوستا به زبان اوستایی واز زمان ساسانی به یادگار مانده است. 
  ویسپرد در اوستا به شکل "ویسپَه رَتَوُ" vispa ratavo آمده، که از دو واژه (ویسپه + رتو) تشکیل شده است. ویسپه صفت است و در بخش های دیگر از اوستا نیز با واژگان دیگر ترکیب شده و به کار رفته است

جشن‌های ایرانی

 • ویژگی ارزشمند و زیبای فرهنگ ایرانیان که زرتشتیان کنونی نیزاز آن پاسداری کرده اند، شادمانی برای گذران زندگی و بهره‌گری درست وخردمندانه ازداشته های فردی و اجتماعی ‌ است. با کنکاش و جستاری در بینش زرتشت و فلسفه دین ایرانیان، می‌توان به روشنی بیان کرد که یکی از بارزترین و مهمترین ویژگی‌ دین و فرهنگ زرتشتی شاد بودن و تلاش کردن برای شادمانی دیگران است

جشن نیكوكاری، داد و دهش در فرهنگ زرتشتیان

 • بینش اشوزرتشت بر مبنای نیكی و نیكوكاری استوار شده است. این آموزگار راستی از انسان ها می خواهد تا در زندگی دیگران نیز نقش سازنده و نیك داشته باشند و به همین روی در پیامش " خوشبختی را از آن كسی می داند كه در پی خرسندی دیگران باشند."

جشن اسفندگان، بزرگداشت جایگاه بانوان

 • در نسک گات ها، سروده های جاودانه اشو زرتشت از فروزه سپنته آرمئتی بارها یاد شده و ویژگی های آن برشمرده شده است. "ای آرمئی تی ، ای مظهر ایمان و محبت ، آن پرتو ایزدی كه پاداش زندگی سراسر نیك منشی است به من ارزانی دار... " 
  گات ها هات 43 بند 1

صفحه‌ها

اشتراک در مقاله ها