نخستین سخنرانی پیش از دستور نماینده زرتشتیان ایران

چهارشنبه، يازدهم آبان 1384

نخستین سخنرانی پیش از دستور نماینده زرتشتیان ایران                مكان : مجلس شورای اسلامی

 

به خشنودی اهورامزدا 
درود فراوان به ملت سرافراز و آزادة ایران زمین، رهبر نیك اندیش ، نمایندگان بینشور مردم و همه كسانی كه برای شكوه و آبادانی این سرزمین اهورایی، خردمندانه تلاش و كوشش می كنند. 
درود به روان همه جانباختگان راه استقلال و آزادی ایران كه در گذر تاریخ پر فراز و فرود این كشور ، با نثار جان خویش ، دینداری ، پارسایی و دیگر ارزش های نیك انسانی را گسترش دادند تا نام پر آوازه ایران و فرهنگ انسان ساز این كشور ، پیوسته پویا و پایدار بماند ، از ایرج و آرش و سیاوخش تا شهیدان پاكباز این كشور در جنگ تحمیلی كه به فرمان رهبر فقید انقلاب جان بر كف نهادند و از ایران پاسداری كردند. 
درود بر همكیشانم، زرتشتیان یكتا پرست و خوشنام، مهربان و درستكار كه در جایگاه ساكنان دیرین این سرزمین ، رنج و ناسازگاری های دوران را به جان خریدند ، از تازیانه فرهنگی و اجتماعی در هرزمان نهراسیدند تا چون دماوندِ با شكوه ، استوار و پابرجا بمانند و میزبانی و بردباری خویش را در برابر بیدادگران و دروغكاران تاریخ گذشتة ایران نشان دهند و پایدار سازند. 
ارزش هویت اجتماعی و دینی زرتشتیان ایران بر این است كه كشور ، خاستگاه نیاكان با فّر و هنگ و زادگاه پیامبرخردگسترشان اشوزرتشت است. رهبر فرزانه جمهوری اسلامی ایران در دیدار جمعی از زرتشتیان جهان فرمودند:'' تولد آیین زرتشت در ایران، مایه فخر و مباهات ملت ماست. زرتشتیان از جهات مختلف پیوند و نزدیكی بیشتری با مسلمانان دارند.'' و این پیام پس از سال ها همچنان در جان و روان ما جاری و ارزشمند است. 
اوج باورمندی زرتشتیان به ایران و سرزمین مادری شان را می توان در بخشی از سرودهای اوستا جستجو كرد كه می فرمود: '' نِمو اَییرینه وَ اِجَهی. نِموكَوَاِم خُوَرِنُو'' یعنی به سرزمین ایران ، به فر و شكوه خدادادة مردم ایران درود فرستاده شده است، به همین انگیزه، پیروان دین زرتشت پیوسته تلاش كرده اند تا در سرافرازی ، آبادانی و سازندگی ایران عزیز ، كوشا باشند. 
با این نگرش ، شاید چندان شایسته نباشد تا هر ایرانی بر هر دین و آیین و مسلكی ، تنها از كمبودها و نارسایی های شهر و دیار خود گلایه كند و از نیكی های این سرزمین سخن نگوید. در گفتارهای پیش از دستور برخی از نمایندگان چنان از كمبودها و نارسایی های موجود ، سخن به میان می آید كه اگر فهرستی از محرومیت های یاد شده به گوش همیشه منتظر بیگانگان برسد، كشور متمدن و با فرهنگ چند هزار ساله ایران در نظر آنان زبون و ناتوان ترسیم خواهد شد در حالی كه اگر به تاریخ و تمدن این كشور نگاهی گذرا داشته باشم، بر همگان آشكار خواهد شد كه ایران، گسترش دهنده فرهنگ، دانش ، تمدن و اخلاق به بسیاری از كشورهای ابرقدرت كنونی بوده است ؛ كشورهایی كه در برخی موارد، به ویژه برای استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای ، مدعی سروری و میدان داری شده اند. 
در كاوش های باستان شناسی و گزارش های دانشمندان جهان: 
كهن ترین محل زندگی بشر در دورة پارینه سنگی ، دشت سیَلك در كاشان بوده است، ایرانیان 25000سال پیش اسب را اهلی كرده و در كارها از آن بهره می گرفتند ، در كوهستان های زاگرس و بختیاری ، حدود 15000 سال پیش ایرانیان روش ساخت ظروف گوناگون را می دانستند. 
آغاز كشاورزی و آبیاری، ایجاد كاریز و اختراع آسیاب بادی و چرخ های آبی را دانشمندان به ایران نسبت داده اند. در نتیجه اكتشافات غاری در شمال كشور ، ایرانیان 7000 سال پیش سال پیش از پشم گوسفند و موی بز پارچه تهیه می كردند . هنر قالی بافی ایران به 5000 سال می رسد و معماری در گنج دره هرسین كرمانشاه سابقه ده هزار ساله دارد. 
دانش پزشكی و درمان در ایران مربوط به 8000 سال پیش است. در شهر سوخته زابل نخستین جراحی مغز نزدیك به 5000 سال پیش انجام شده و در همین شهر، آثار و بقایای كوره های ذوب فلزات با پیشینه ای 7 هزار ساله به دست آمده است. 
شاهنامه فردوسی زاده شدن فرزند را با عمل جراحی از شكم مادر ، مربوط به رستم زال گزارش داده در حالی كه اروپاییان شیوة رستم زاد را از ایران آموختند و آن را سزارین نامیدند. 
در بررسی نقش های جام زرین حسنلو به این نتیجه می رسیم كه ایرانیان نخستین ملتی بودند كه به ورزش پرداختند و به گواهی تاریخ پیشینه ورزش های كشتی، چوگان و ارابه رانی در ایران چندهزار سال پیش تر از اروپاست. 
سقراط می گوید : ایرانیان نخستین ملتی بودند كه اصول خدمت سربازی را بنیاد گذاشتند و آموزشگاه ویژه نظام وظیفه برای جوانان دایر كردند. ایرانیان برای نخستین بار مس را ذوب كردند و نخستین بار ایرانیان بودند كه با مخلوط مس و روی ، آلیاژ برنج را به وجود آورده اند. پیل های تولید كننده برق كه نمونه آن هم اكنون در موزة بغداد نگهداری می شود، نزدیك به 3000 سال پیش در ایران وجود داشته است. 
هردوت كه به باور شماری از پژوهشگران ایران دوست ، دشمنی اش با تمدن ایران پوشیده نیست، در بخشی از گزارش های خود از زمان هخامنشی نوشته است، ایرانیان بر فرش قدم می گذارند و به زبان شعر سخن می گویند. 
بر بنیاد این انبوه افتخارات و با این تاریخ و تمدن چه پیش آمد كه دزدان هنر و میراث فرهنگی اكنون بر آنند تا برای ایرانیان برنامه ریزی كردن و تكلیف مشخصص كنند! 
حال آنكه، بهره مندی از انرژی هسته ای و دیگر داده های این سرزمین جاودانی حق مسلم ایران است. فردوسیِ بزرگ، چه زیبا و و گویا می فرماید: 
كه گیتی به آغاز چون داشتند؟ كه ایدون به ما خوار بگذاشتند! 
تاریخ و تمدن ایران درس های گرانبهایی با خود دارد كه آسان فراهم نشده تا بدین آسانی فراموشش كنیم بلكه ارزان در اختیار ما قرار دارد، اگر آگاه باشیم و هوشمندانه از آن بیاموزیم. پیروز خواهیم بود و گرنه بهایی سنگین در ازایش پرداخت خواهیم كرد. 
هم اكنون با داشتن انواع انرژی و منابع طبیعی ، طبیعت زیبا در چهار فصل سال، نیروی انسانی جوان ، هوشیار، آگاه و سازنده كه برای پایداری ایرانی آزاد ، آباد، مستقل و سرافراز همت می كنند، بكوشیم تا بیش از نیاكانِ خردمند خود شایستگی بهره مندی از همه آنها را داشته باشیم. 
به دلیل ورجاوندی عدد هفت ، در جایگاه نمایندة زرتشتیان در جایگاه نماینده زرتشتیان در خانه ملت به هفت مورد اشاره و سفارش می كنم: 

1-سپاسگزاری و خشنودی همكیشان خود را به دلیل برابری دیه اقلیت های دینی با مسلمانان ، در گذشته و اختصاص ردیف بودجه از سال 1383 ، برای كمك به امور فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی جامعة زرتشتیان ایران و همكاری نهادهای اجرایی در برپایی مراسم و آیین های دینی و فرهنگی اعلام می دارد. 

2-مشكلات و نارسایی های دیگری نیز در برخورد قضایی با پیروان اقلیت های دینی كشور وجود دارد كه نارضایتی آنان را به همراه خواهد داشت ، از جمله برداشت نادرست دادگاه ها از ماده 881 مكرر قانون مدنی در مورد ارث، كه پیروان ادیان الهی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه كافران قلمداد كرده است! و این به دور از اهداف برابری ، انسان محوری و شان نظام بوده ، بنابراین شایسته است در برطرف شدن آن اقدام جدی و به موقع صورت پذیرد. 

3-در برخی موارد استخدامی كشور، توجهی به ایجاد شغل برای اقلیت های دینی نمی شود و این برخلاف اصل 19 و 28 قانون اساسی است كه می فرماید:'' مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و ... دولت موظف است برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید'' چه خوب است تا همه همه نهادهای تصمیم گیرنده در ایران، قانون مدار باشند و همه ایرانیان را به یك چشم بنگرند. 

4-میراث فرهنگی و ارزشمند این كشور در گذر تاریخ چند هزار ساله فراهم شده و هنرمندانی كه آنها را شكل داده اند از جان خود مایه گذاشته اند تا افتخار آن اكنون نصیب ما باشد. اگر در بخش جهانگردی و جلب توریست سرمایه گزاری و توجه بیشتری انجام شود، از یك سو درآمد فراوانی برای كشور خواهند داشت و از سوی دیگر ، در زمانی كه دیگران حتی برخی از كشورهای نو آمده عربی برآنند تا با استفاده از خشت و گل در معماری برای خود تاریخ بسازند، شرط انصاف نباشد كه ما در نگهداری و پاسداری از میراث فرهنگی ایران ، كم لطفی و بی مهری كرده و اجازه دهیم تا هر رهگذر بی فرهنگی از دل خاك ایران، گوهری از تاریخ و تمدن این دیار را به یغما ببرد و دولت نیز برای ایجاد هتل ، ساختن سد و عبور جاده ، مجوزها صادر كند تا هویت تاریخی و فرهنگی این سرزمین را در پشت پرده تجدد و تمدن و تعصب مدفون سازد. 
نمونه بارز این بی توجهی ، ساخت سد سیوند و نابودی بخشی از میراث فرهنگی منطقه پاسارگاد است كه با وجود فریادهای مكرر ایرانیان فرهنگ دوست، اثری و ثمری نداشته و محور نابودی بخش های گران سنگی از تاریخ و تمدن و هویت دیرپای كشورمان را در پهنه آبگیر سد، زمینه سازی كرده است. 

5-جوانان این سرزمین سرمایه های ارزشمندی اند كه به جایگاه آنان توجه چندانی نشده و با داشتن روحیه بالندگی و نشاط از توانمدی های آنان بهره كمتری گرفته شده است به گونه ای كه برخی از آنان بهره كمتری گرفته شده است و برخی از آنان علاقه مند به مهاجرت از ایران می باشند. 
جوانان با بهره گیری از فن آوری اطلاعات ، بیش از ما در دهكدة جهانی سیر می كنند و از دانش و فرآیندهای گوناگون زمان آگاهی دارند . از این روی ، باید تلاش كرد كه در این گستره، از جایگاه تماشاچی بیرون آیند و در میدان های فرهنگی ، اقتصادی، سیاسی، محور قرار گیرند تا بیش از این شاهد موضوع دردآور و دشواری ساز فرار مغزها نباشیم. 

6-دروغ ، بارزترین آفت بشری است كه مانع پیشرفت ، پویایی و بالندگی ملت ها می شود. در كشوری كه دروغ گناهی برجسته به شمار می آید و در كتیبه داریوش از پروردگار خواسته شده تا سرزمین ایران را از دروغ ، دشمن و خشكسالی حفظ كند، بر آن شویم تا بیش از پیش در گسترش راستی بكوشیم. در این راستا شایسته تر آن كه دولتمردان در پرده برداری و بازگویی برخی ستم های اجتماعی نهراسند و بی پرده سخن راست به مردم بگویند. 

7-یكی از افتخارات مشترك همه ما از هر دین و آیینی ، ایرانی بودن ماست . اكنون كه مهر ورزی نیز در پیام رییس جمهور محترم این كشور نقش بسته است با همه نارسایی ها و مشكلات موجود بیایید: 

دست به دست هم دهیم به مهر میهن خویش را كنیم آباد 
ايدون باد