گفتگویی پیرامون جشتها و آیین های نوروزی در برنامه رادیو گفتگو با حضور کارشناسان فرهنگی

گفتگویی پیرامون جشتها و آیین های نوروزی در برنامه رادیو گفتگو با حضور کارشناسان فرهنگی

به دعوت رادیو ایران بخش گفتگو که هر هفته پسین روز های چهار شنبه از رادیو ایران پخش می شود پخش می گردد،آقای نیکنام در جایگاه پژوهشگر فرهنگ و سنت های ایرانی به صدا و سیما دعوت شدند و در گفتگوی کارشناسی، دیدگاه گذشته نیاکان و سنت های زرتشتیان را درباره جشن های پیش از نوروز و فرا رسیدن سال نو اشاره کردند 
در این گرد هم آیی آقایان دکتر علیزاده کارشناس اجتمایی و آقازاده، روزنامه نگارنیز در کنار آقای خیر خواه مجری برنامه به گفتگو پرداختند،دکتر نیکنام در بخش های گوناگون به فلسفه ها و مناسبت های نوروزی از جمله چله بزرگ و کوچک اشاره کرد که آتش افروزی پنج روز مانده به نوروز هر سال به هنگام گهنبار خوانی پنجه برای استقبال از روان و فروهر درگذشتگان بوده و بعد ها به چهار شنبه سوری تبدیل شده و افزود اگر جوان ها بدانند که آنان به میزبانی از مهمان های ارزشمند خود می روند هیچ گاه با ترقه و ایجاد خطر و آلودگی صوتی جشن خود را خراب نمی کنند بلکه با آرامش و شادمانی ویژه نوروزی آتش افروزی مناسبی را در مکانی خواهند داشت،آقای نیکنام در بخشی دیگر از نهاد های دولتی و شهرداری درخواست کرد تا با مردم به ویژه جوانان ایرانی همکاری داشته باشد و برای استقبال از نوروز بهتر خواهد بود تا اگر همانند آمدن سال نو در کشور های دیگر ما نیز در آسمان ایران شاهد آتش بازی مناسبی برای فراز آمدن نوروز باشیم.ایشان اشاره کرد چهار شنبه سوری امسال با آرامش بیشتری انجام پذیرفت زیرا دولت و نیروی انتظامی در آگهی خود فقط به آسیبها و حوادث اشاره کردند ولی مخالفت و مبارزه خود را با برگزاری جشن بیان نکردند و این نشان می دهد که مردم ایران با فرهنگ و اهل منطق هستند.