گشایش پارك ماركار یزد با حضور نماينده زرتشتيان ايران در مجلس شورای اسلامي

گشایش پارك ماركار یزد با حضور نماينده زرتشتيان ايران در مجلس شورای اسلامي

پارك بزرگ ماركار یزد در شهر یزد بازگشایی شد، این پارك در زمینی به وسعت 40 هكتار در منطقه اكرم آباد واقع شده كه 25 هكتار آن هم اكنون به بهره برداری رسید، هزینه آماده سازی پارك ماركار یزد با درآمدی كه از فروش زمین‌های ماركار تامین شد كه در قرار داد سال 1375 بین انجمن زرتشتیان تهران و شهرداری یزد برقرار شده است و مبلغی نزدیك به 400 میلیون تومان برآورد شده و با تلاش بیدریغ شهرداری یزد به بهره‌ برداری رسید، متن این تعهدنامه چنین است: شهرداری یزد در اجرای بند ج و همچنین بند 2 صورتجلسه مورخ 18/6/75 فیمابین نمایندگان محترم انجمن زرتشتیان تهران، شهرداری و دانشگاه یزد تعهد می نماید نسبت به نامگذاری پارك بزرگ شهر واقع در اكرم‌آباد یزد به نام ماركار برای همیشه در هر زمان و عدم تغییر نامگذاری آن اقدام نماید و نیز متعهد به حفظ و نگهداری پارك مذكور جهت استفاده عموم در هر عصر و دورانی می باشد. 
درمراسم گشایش این پارك كه حدود 3 هزار نفر از اهالی یزد در پی دعوت شهرداری و از طریق آگهی و اعلام در صدا و سیمای یزد انجام شده بود به این پارك آمده بودند، گروه زیادی از همكیشان ساكن یزد كه اكثرا بانوان با لباس سنتی زرتشتی بودند نیز همراه با نماینده خود در مجلس شورای اسلامی در گشایش پارك بزرگ ماركار حضور یافتند، نخست مهندس شایق، شهردار یزد برای مردم سخنرانی كرد و از حضور آنان به‌ویژه نماینده زرتشتیان در گشایش پارك قدردانی و به شرح كامل ساخت پارك پرداختند، آنگاه دكتر نیكنام به سخنرانی پرداخت و در آغاز به پیشینه مسالمت آمیز زندگی مسلمانان با زرتشتیان در شهر یزد و روستاهای آنان اشاره كردند كه سابقه چندین ساله دارد، سپس پارسیان هندوستان را انسان هایی خیرخواه و دلسوز معرفی كردند كه در بنا نهادن مراكز آموزش در ایران به ویژه یزد و درمانگاه و بیمارستان ها و دیگر نیازهای جامعه ایرانی از چند سده پیش همت داشتند. 
در مورد شخصیت پشوتن ماركار ایشان فرمودند: 
شادروان ماركار حتی خانه خود را فروخت تا سرمایه یی برای آبادانی ایران به كار گیرد و زمانی كه از وی پرسش می كردند, چرا با توانمندی مالی مسیر خود را پیاده یا با اتوبوس می پیماید ماركار پاسخ می دادند, اگر بتوانم حتی یك روپیه را بیشتر صرفه جویی و پس انداز كنم برای هموطنانم در ایران مفید خواهد بود. 
آقای كورش نیكنام در پایان یكبار دیگر از دولتمردان كه در آبادانی ایران همت می گمارند قدردانی كرده و تعهدنامه شهرداری یزد كه در تاریخ 1/7/1375 با حضور نماینده انجمن زرتشتیان تهران و شهردار وقت یزد تنظیم شده بیان كردند و از اینكه با همت دانشگاه یزد هم اكنون دانشكده كویرزدایی به نام ماركار در این شهر دایر شده است و به همت شهرداری و با هزینه یی كه از فروش زمین های ماركار سهمیه شهرداری هم اكنون شاهد گشایش بزرگترین پارك در یزد به نام ماركار هستیم قدردانی كردند.