گشایش نخستین نمایشگاه صنایع دستی و آثار فرهنگی اقلیت های دینی کشور

گشایش نخستین نمایشگاه صنایع دستی و آثار فرهنگی اقلیت های دینی کشور

به ابتکار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برنامه ای برای اقلیت های دینی تدارک دیده شده بود.این برنامه در کاخ سعدآباد تهران برگزار شد و هنرمندانی از هازمان زرتشتی، کلیمی، ارمنی و آشوری با ارایه صنایع دستی خود ویژگی های هنری خویش را به نمایش گذاشتند. 
در برنامه افتتاح این نمایشگاه که تا یک هفته در کاخ سعد آباد ادامه خواهد داشت نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و هنرمندانی از جامعه اقلیت های دینی به همراه روحانیون و نمایندگان خود در مجلس حضور داشتند. 
پس از مقدمه و پذیرایی و سرود ایران رییس سازمان صنایع دستی و گردشگری در سخنان خود ضمن تقدیر از هنرمندان اقلیت های دینی به جایگاه آنان در ایجاد هنر های دستی کشور اشاره کرد ه و اهمییت این بخش را برای جلب گردشگر به کشور بیان کردند. 
آقای نیکنام که از طرف دیگر نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی نیز سخنرانی می کرد در گفتار خود ضمن سپاسگزاری از سازمان صنایع دستی و گردشگری در برپایی نخستین نمایشگاه هنر های اقلیت های دینی گفتند:برخی از هنرمندان اقلیت های دینی که در جمع امروز حضور دارند گله کرده اند که چرا پس از 30 سال این سازمان به فکر برپایی چنین نمایشگاهی افتاده است ولی من خود یک اشاره دیگری دارم چرا باید صنایع دستی و هنری ما اقلیت های دینی در نمایشگاهی جداگانه به نمایش درآید زیرا هنر های دستی سراسر ایران مربوط به تمام اقوام ایرانی است که ما زرتشتیان با کلیمیان و مسیحیان نیز در آن سهیم هستیم بیگمان هیچ هنر ارزنده ای از خارج از مرزها به این کشور نرسیده که به آن افتخار کنیم بنابر این انتظار داریم که در نمایشگاه های صنایع دستی که در خارج از کشور نیز برگزار می شود برای هنرمندان ما نیز جایگاهی در نظر داشته باشند که این هنر در بین اقلیت های دینی شکوفاتر گردد. 
در پایان این برنامه باشندگان در کنار غرفه های صنایع دستی حضور یافتند و با افتتاح این نمایشگاه که توسط آقای نیکنام، روحانیون و مسئولان سازمان گردشگری و صنایع دستی انجام گرفت از هنر های دستی موجود در غرفه ها دیدار کردند.