گشایش تالار بازی بیلیارد و سرگرمی های رایانه ای در محل سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر)

گشایش تالار بازی بیلیارد و سرگرمی های رایانه ای در محل سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر)

به مناسبت سالروز درگذشت بانوی خیر اندیش پروین گیو و به نامگانه این زنده یاد مرکز جدیدی برای جوانان زرتشتی د رتهران گشایش یافت ، این مرکز مجهز به میز هایی برای بازی بیلیارد و رایانه ها و ابزاری برای سرگرمی های کامپیوتری است که در بخشی از ساختمان سازمان فروهر بنا شده است. 
هزینه ساخت و تجهیز این مرکز سرگرمی را ارباب جمشید بنداریان زاده،همسر زنده یاد پروین گیو پرداخت کرده اند. 
در پی دعوت سازمان جوانان زرتشتی تهران(فروهر)با حضور جمعی از همکیشان در این مکان آیین آفرینگان خوانی توسط موبدان مهربان فیروزگری و هرمزد خورشیدیان انجام گرفت و این تالار گشایش یافت پس از مراسم آیینی، موبد هرمزد خورشیدیان درباره جایگاه داد و دهش در آیین 
زرتشتی سخنرانی کرد و دکتر پرویز اهورایی رییس سازمان جوانان زرتشتی تهران از خیر اندیشان و نیکوکارانی که سازمان فروهر را از دیرباز تاکنون یاری داده اند سپاسگزاری کرد و در بخش پایانی از آقای جمشید مهروزیاد که سال های زیادی در جشن ها و گرد هم آیی های جامعه زرتشتی حضوری فعال داشته و نظم ویژه ای در نشست ها برقرار کرده بود قدر دانی شد و از طرف شاعر زرتشتی بانو توران بهرامی سبد گلی برای تلاش و خدمت گذشته جمشید مهروزیاد به ایشان هدیه شد.