گردهمایی همكیشان اله آبادی در خانه نرگس تهران با حضور نماینده زرتشتیان

گردهمایی همكیشان اله آبادی در خانه نرگس تهران با حضور نماینده زرتشتیان

همكیشانی كه ساكن اله‌آباد یزد بوده و یا نیاكان آنان زمانی در این روستا زندگی كرده‌اندبا پیشنهادهم یك ابتكار سازنده اجتماعی از سال گذشته دو نوبت در سال در روزهای آدینه ، شهریور ماه در اله آباد و بهمن ماه در تهران تصمیم گرفته‌اند تا در تالاری گردهم‌آیند و پس از بررسی مشكلات و نارسایی‌های محل زندگی خود و روستای اله آباد، آیین آفرینگان‌خوانی و پذیرایی نیز داشته باشند. با دعوت از نماینده زرتشتیان در جلسه هفتم این گردهم‌آیی ، موبد نیكنام در نشست آنان كه در خانه نرگس تهران برپا شده‌ بود شركت كردند و در سخنان خود به اهمیت روستاهای قدیمی زرتشتیان به ویژه در استان یزد و بافت معماری كویری و جالب آن برای جلب گردشگری اشاره كردند و پیشنهاد دادند تا با دریافت كمك های سازمان میراث فرهنگی استان در پی بازسازی و مرمت خانه های قدیمی برآیند تا بتوان در بازدید گردشگران ویژگی های فرهنگی زرتشتی را نیز بیان كرد همچنان كه به پیشنهاد دهدار روستای مزرعه كلانتر، خانم سامیا كلانتری این روستا در ردیف مراكز گردشگری یزد قرار گرفته است و در پایان به پرسش‌های همكیشان در بخش های دینی و اجتماهی نمایندگی مجلس پاسخ دادند.