کشف نقوش ارابه های دو و چهار چرخ در سنگ های تیمره خمین

کشف نقوش ارابه های دو و چهار چرخ در سنگ های تیمره خمین

 

|۹:۵۸,۱۳۹۴/۸/۵| 

 

 پژوهشگر سنگ نگاره های ایران گفت: برای نخستین بار نقوش ارابه های چهار چرخ و دو چرخ در سنگ نگاره های تیمره خمین کشف شد.

محمد ناصری فرد روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: این نقوش در ادامه مطالعات محققان بروی سنگ نگاره های تیمره توسط یک گروه مطالعاتی در حیطه هنرهای صخره ای در یک هفته گذشته کشف شد.

وی بیان کرد: شناخت انسان از خواص حرکت دورانی و ابزارهای چرخنده ، نشان از پیشرفت تمدن دارد و به کار بردن این وسیله موجب تحولی بزرگ در زندگی بشر شد.

وی اظهارکرد: با بررسی ها و پژوهشهای گسترده مشخص شد که جنس ارابه های منقوش بر سنگ نگاره های تیمره از چوب بوده و حیوانی که ارابه را به آن می بستند شباهت به گونه ای از گاو داشته که امروزه اثری از این گونه گاو وجود ندارد و نسلش منقرض شده است.

ناصری فرد افزود: کشف این نقش ها نشان می دهد انسان هایی که در این دیار می زیسته اند، با درایت واندیشه به خوبی از هنر و چرخ برای پیشربرد اهداف خودشان استفاده کنند و بر طبیعت خشن آن زمان غلبه کردند.

ناصری فرد گفت: در کنار این ارابه های چهار چرخ ارابه دو چرخ نیز برای کاربرد های نظامی و مشابه آن در سنگ نگاره های تیمره کشف شده به این صورت که ارابه ها تک نفره و فردی که سوار ارابه می شد به حالت ایستاده بوده و سر پا و حیوان کشنده آن دو اسب است.

وی افزود: قدمت نقوش ارابه چهار چرخ در سنگ نگاره های تیمره خمین به هزاره چهارم پیش از میلاد یعنی شش هزار سال قبل بر می گردد.

ناصری فرد بیان کرد: نمونه های این تصاویر با این قدمت بر روی سنگ نگاره های صحرای لیبی کشف شده است.

وی ادامه داد: در عرصه های بعدی نقشهای ارابه چهار چرخ بر روی سفالینه ها در میان رودان وبرخی نقاط دیگر در فلات ایران کشف شد.

مولف کتاب سنگ نگاره های ایران گفت: کشف این نقوش می تواند برای کسانی که در عرصه های مختلف زیست بشر مطالعه و تعمیق می کنند، یاری گری خوبی باشد .

سنگ نگاره ها، علایم و نشانه های ارتباطی و گنجینه هایی از تجربه های انسان کهن هستند.

بیش 21 هزار مورد سنگ نگاره در مساحتی حدود 150 کیلومتر مربع در تیمره وجود دارد که قدمت بعضی از آن ها به بیش از 40 هزار سال می رسد.

منبع خبر: 
خبرگزاری ایرنا