کشف اجاق های دوران پارینه سنگی در کرمانشاه

کشف اجاق های دوران پارینه سنگی در کرمانشاه

 

 
 سرپرست ایرانی هیأت کاوش و پژوهش در اشکفت راز آور استان کرمانشاه گفت: کاوش مشترک دانشگاه توبینگن آلمان و پژوهشکده باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی در این استان به کشف اجاق های دوران پارینه سنگی میانی و نوین انجامید.

به گزارش روز سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا، سامان حیدری گوران تصریح کرد: در چارچوب طرح پژوهش های باستان شناسی پارینه سنگی مشترک میان دانشکده مطالعات پیش از تاریخ توبینگن آلمان و پژوهشکده باستان شناسی کشور، کار گمانه زنی و نجات بخشی لایه های باستانی در اشکفت راز آور در استان کرمانشاه آغاز شد.

وی افزود: کاوش در اشکفت رازآور در قالب یک طرح بلند مدت باز سازی زندگی جوامع پیش از تاریخ در یکی از کلیدی ترین مناطق فلات ایران در حال انجام است.

به گفته گوران ، پژوهش های باستان شناسی پارینه سنگی در استان کرمانشاه با انجام بررسی های فشرده به منظور کشف و مستند سازی مکانهای باستانی و بررسی وضعیت موجود مکانهای پیشتر شناسایی شده شروع شده است .

براساس گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،این باستان شناس گفت : پژوهش های انجام شده در کاوش های قبلی به شناسایی 265 غار و پناهگاه صخره ای در محدوده 6شهرستان غربی استان کرمانشاه منجر شد.

به گفته او ، این فصل از کاوش در اشکفت راز آور ، بر روی یکی از بزرگترین غار های مسکونی پیش از تاریخ استان متمرکز شده است .

سرپرست ایرانی هیأت کاوش و پژوهش در اشکفت راز آور استان کرمانشاه ادامه داد: در این فصل از کاوش کار در یک گمانه 3 در 1 متر به عمق 2.5 متر انجام و حداقل 3 فاز زمانی مربوط به دوران تاریخی، دوره پارینه سنگی نوین و همچنین پارینه سنگی میانی در این محوطه کشف شد.

به گفته این باستان شناس، نکته حایز اهمیت در این کاوش ها کشف لایه های پارینه سنگی جدید و میانی به همراه اجاق بوده که با توجه به ماهیت رسوبی این غار اجاق های موجود توسط جوامع انسانی شکارورز به خوبی حفظ شده اند.

گوران تصریح کرد: به منظور انجام آزمایش های شناخت و بررسی دقیق ماهیت اجاق ها اعم از نوع چوب ، مواد اولیه برای افروختن آتش و تاریخ دقیق ساخته شدن آنها ، ازروی بلوک هایی از اجاق های کشف شده در این غار نمونه برداری شد.

الهام قصیدیان معاون طرح کاوش از دانشکده پیش از تاریخ دانشگاه توبینگن آلمان نیز گفت : بر اساس بررسی های مقدماتی دست افزار های سنگی بدست آمده از اشکفت راز آور می توان نتیجه گرفت اجاقهای کشف شده این غار در دوران پارینه سنگی میانی و نوین مورد استفاده انسان قرار گرفته اند.

منبع خبر: 
خبرگزاری ایرنا