چهارمین همایش نمایندگان انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر كشور در شیراز

چهارمین همایش نمایندگان انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر كشور در شیراز

به پیشنهاد نماینده زرتشتیان، چهارمین گردهمایی رییس و نمایندگان انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی به مدت دو روز در شهر شیراز برگزار شد. 
رییس و اعضای انجمن زرتشتیان شیراز با همكاری كمیسیون‌ها و جوانان زرتشتی این شهر در برپایی این همایش تلاش و همت داشتند. در روز نخست همایش پس از نیایش همگانی در آدریان، نمایندگان نهادها در تالار كوشك اشوداد(باغ وقفی) حضور یافتند. آقای نیكنام با ارایه گزارش كار خود به اهمیت نقد و بررسی عملكردهای خود و انجمن‌ها اشاره كردند و گفتند هنگامی كارهای نماینده و یا نهادها بهتر خواهد شد كه دیگران آن را نقد كنند، آنگاه نماینده زرتشتیان به مواردی اشاره كردند تا باشندگان در تریبون آزاد به آن اشاره كنند و پیشنهادهای خود را بیان كنند كه در میزگرد روز دوم به نظر خواهی و رای گیری پرداخته شود. سپس هریك از نمایندگان در بخش‌های گوناگون پیشنهاد شده نظر موافق و مخالف خود را بیان كردند. 
پس از صرف ناهار و استراحت همگان از آرامگاه زرتشتیان شیراز بازدید كردند، رییس انجمن شیراز به تاریخ زندگی زرتشتیان در شهر شیراز و چگونگی خرید و بنای كوشك اشوداد و باغ آرامگاه اشاره كردند. 
آنگاه میهمانان از آثار فرهنگی موجود در نقش رستم بازدید كردند و كیوان فلاحتی مجری همایش در كنار هر سنگ نگاره از ویژگی‌ها و باورهای نیاكان در ساخت این آثار سخن گفت. در شب همان روز با شركت در برنامه نور و آوای بنای بازمانده تخت جمشید شركت كردند. 
در میزگرد روز پایانی همایش نمایندگان نهادها پیرامون هر یك از موارد پیشنهاد شده بحث و گفتگو كردند و در پایان با رای‌گیری‌هایی كه توسط شهرام پوردهی مسئول روابط عمومی انجام می‌گرفت، قطعنامه‌ای تنظیم شد و از نماینده زرتشتیان خواستند پس از آگهی این قطعنامه، اجرای مفاد آن را پیگیری كند، در بند نخست آن برای بررسی مشكلات زیارتگاه‌ها و برنامه ریزی مناسب قرار شد تا با حضور نماینده زرتشتیان، نمایندگانی از انجمن موبدان ، انجمن زرتشتیان تهران، انجمن یزد، انجمن شریف آباد اردكان، انجمن مریم‌آباد، انجمن كوچه بیوك، انجمن اهواز، انجمن كرمان، انجمن اشا، انجمن شیراز، كانون دانشجویان و انجمن یانشوران مانتره نشست‌هایی تشكیل شود و پس از تنظیم آیین‌نامه راهكارهای مناسب با كارشناسی لازم به متولیان زیارتگاه‌ها داده شود. 
2-نهادی مركزی و هماهنگ كننده برای اداره امور كلی زرتشتیان در جامعه ایران و جهان لازم است ولی نمایندگان نهادها در قطعنامه خود به سازمان مركزی كه در نشریه‌ها توسط هیات موسس آگهی داده‌اند. با این روش موافقت نكردند زیرا اكثریت آنان از چگونگی شكل گیری آن و انتخاب هیات موسس و تنظیم اساسنامه آگاه نبودند و آن‌را نپذیرفتند. 
3- پیشنهاد انجمن موبدان تایید شد كه انجمن زرتشتیان تهران برای فرزندانی كه یكی از والدین آنان زرتشتی است با هماهنگی انحمن موبدان كارت شناسایی صادر كند و به پیشنهاد این انجمن برای خاكسپاری جسد درگذشتگان با استفاده از گهواره چوبی مناسب نیز موافقت شد. 
4- آمارگیری اختصاصی از افراد جامعه زرتشتی با هماهنگی نماینده زرتشتیان در مجلس و افرادی كه گزینش شدند از ردیف بودجه كه در اختیار انجمن زرتشتیان تهران قرار خواهد گرفت انجام خواهد شد. 
5- نمایندگان سفارش كردند تا همایش‌های نمایندگان انجمن‌ها كه نشست‌های بحث و گفتگو و تصمیم‌گیری در سطح زرتشتیان كشور است توسط نماینده كنونی زرتشتیان در مجلس و نمایندگان دوره‌های بعدی همچنان برگزار شود و تداوم داشته باشد. 
شركت كنندگان در همایش عبارت بودند از: موبد كورش نیكنام، نماینده زرتشتیان ایران – رییس انجمن موبدان تهران، موبد اردشیر خورشیدیان- رییس ، خزانه دار و عضو انجمن زرتشتیان تهران، مهندس اله‌یار دانشمند ، اسفندیار خسروی و مهندس كیخسرو كیخسرو زاده - رییس انجمن زرتشتیان شیراز، مهندس افلاتون سهرابی- نایب رییس و اعضای انجمن زرتشتیان كرمان، بهرام رستمی، سلطنت آبادی، كورش آدرگشسبی و آرش ضیاتبری- رییس و عضو انجمن زرتشتیان اهواز، مهندس بهمن سروشی ، مهندس مهربان پولادی- رییس انجمن زرتشتیان اصفهان، خداداد ماوندادی- رییس و عضو انجمن زرتشتیان كرج، مهندس رستم آذركیوان و دكتر فرین فرارونی- عضو سازمان زنان زرتشتی، مهرانگیز شهزادی، رییس و عضو سازمان جوانان زرتشتی تهران، دكتر پرویز اهورایی و جمشید هرمزدیاری – رییس كانون دانشجویان زرتشتی، رامین بامسی- رییس انجمن یانشوران مانتره یزد، جاوید شهریاری- رییس انجمن زرتشتیان یزد، سهراب فیروزفرد- رییس انجمن زرتشتیان خرمشاه، اردشیر نابكی، رییس و عضو انجمن زرتشتیان كوچه بیوك، خدارحم خداپرستی و بهروز جراح- عضو انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد، اسفندیارمرادیان- عضو انجمن انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد، سهراب خسرویانی- رییس و عضو انجمن زرتشتیان قاسم آباد، كیخسرو ماوندادی و پرویز سرداری- رییس انجمن زرتشتیان اهرستان، داریوش بهمردی- رییس انجمن زرتشتیان اله‌آباد، شاهرخ باستانی- عضو انجمن زرتشتیان حسن‌آباد،خانم شاهد- عضو انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد ،جمشید منوچهری- عضو انجمن زرتشتیان مریم آباد، هوشنگ مالی- رییس انجمن زرتشتیان كسنویه مهین بانو رستمی- رییس انجمن زرتشتیان تفت و توابع یزد ، اردشیركامه- رییس سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد، مهندس هوشنگ نمیرانیان- رییس انجمن شریف آباد اردكان، گشتاسب بلیوانی- رییس انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم مركز، دكتر خسرو دبستانی- رییس انجمن زرتشتیان تفت و توابع تهران، فرامرز پور رستمی- دهیار روستای مزرعه كلانتر، دولت سامیاكلانتری- رییس موسسه پورچیستا، پروین فرخانی- عضو كمیسیون بانوان یزد، سوسن بختیاری. میهمانان ویژه: منوچهر مباركه، تاج گوهر خداداد كوچكی(خادم) و هومن فروهری. هماهنگ كننده برنامه چهارمین همایش را سركار خانم خورشید ظهور به عهده داشتند.