چهارمین همایش جوانان زرتشتی در تالارخسروی تهران

چهارمین همایش جوانان زرتشتی در تالارخسروی تهران

با برنامه ریزی كمیسیون جوانان انجمن زرتشتیان تهران چهارمین گردهمایی دختران و پسران با حضور جمع زیادی از آنان برپا شد, هدف این برنامه آشنایی جوانان با شیوه كاریابی و راه‌یابی به فن و هنر و تخصص بود كه در آن كارشناسی در این موضوع سخنرانی داشتند ، نماینده زرتشتیان با شركت در این نشست، در بخشی از سخنان خود پس از سپاسگزاری از انجمن برای برنامه‌ریزی و استقبال جوانانی كه به آینده خود اندیشه دارند به جوانان زرتشتی سفارش كرد تا در موقعیت ویژه بیكاری كه در حال حاضر شامل درصدی از جوانان ایران شده است. تلاش كنند تا از توانایی و استعدادهای هنری وفنی خود نیز استفاده كنند و با شركت در كلاس‌ها و دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و هنری، استعدادهای نهفته خود را شكوفا كرده و پرورش دهند. تا در صورت نیاز با تكیه بر هنر و فن ویژه خود خود همراه با گذراندن دوره های آموزشی و كسب درجه بالای دانشگاهی بتوانند تا زمانی كه استخدام رسمی در اداره های دولتی و نهادهای دیگر نشده اند از توان هنری و فنی ، درآمدی برای زندگی خود داشته باشند.