چهارمین همایش بین المللی حقوق بشر با عنوان حقوق بشر و دین در دانشگاه مفید شهر قم

چهارمین همایش بین المللی حقوق بشر با عنوان حقوق بشر و دین در دانشگاه مفید شهر قم

با موضوع نقش ادیان در برقراری صلح از طرف مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید و با همكاری برنامه عمران ملل متحد(UNDP) در ایران و در چارچوب طرح ملی ارتقای حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت برگزار شد. در این برنامه از موبد نیكنام دعوت شده بود تا در میزگردی كه با حضور روحانیان و اندیشمندان ادیان دیگر در این دانشگاه تشكیل می‌شود شركت كرده و پیرامون آموزه های دین زرتشت در برقراری صلح در جهان بحث و گفتگو داشته باشند. 
اندیشمندانی از ایران و دیگر كشورهای جهان با ارایه مقاله هایی به برقراری صلح و عدالت اشاره داشتند. 
آقای نیكنام به بخش هایی از بینش اشوزرتشت اشاره كردند و با ترجمه واژگان سپنته آرمئی تی كه به معنای آرمان پاك است و از دوستی و مهربانی سخن می گوید و اَاِشمَه كه مخالف آن بوده و در زبان پارسی به خشم تبدیل شده است و از ویژگی های نكوهیده انسانی است سخن گفتند، سپس اشاره به دو گوهر همزاد و متضاد در بینش پیامبر ایرانی اشاره كرده و بیان كردند هرگاه این دو گوهر همزاد در ذهن افراد بروز كنند، اگر جان مایة آن دانایی باشد، تراوش اندیشه او، سپنته مینو یعنی منش پاك و مقدس خواهد بود كه به هنجار درست و پسندیده در هستی، زندگی و برخورد صلح آمیز و دوستی با دیگران خواهد بود و چنانچه دانایی و خردمندی در ذهن تشكیل نگیرد از تداوم دو گوهر همزاد، انگره مینو یعنی منش ویرانگر در اندیشه زاده خواهد شد و این آغازی برای كردار ناشایست و بر هم خوردن صلح و آشتی ملت‌ها خواهد بود، ایشان در بخشی دیگری از سخنان خود با خواندن سرود مزدیسنو اهمی از اوستا به ترجمه آن اشاره كردند كه زرتشتیان دینی را برگزیده اند كه سفارش دهنده صلح و آشتی و دور كننده جنگ افراز بوده و نمی پسندد تا انسان كه برتری او در میان جانداران دیگر فروزه خردمندی است برای مبارزه با دیگران از سلاح استفاده كند، بلكه انسان اندیشمند است و می تواند در پرتو دانایی، ویژگی های فرهنگی خود را با ابراز گفتگو گسترش دهد. 
آقای نیكنام به پیام داریوش در سنگ نوشته اش اشاره كرد كه خواستار شده است تا اهورامزدا این سرزمین را از دشمن ، دروغ و خشكسالی به دور بدارد و دشمن را همان دژمت دانست كه به معنای منش ویرانگر است. 
اندیشمندان این میزگرد، مهندس آرش آبایی از دین یهود، دكتر اردشیر امیر ارجمند از دین اسلام، دكتر علی عابدی شاهرودی از دین اسلام، پروفسور جورج فرانسیس مك لین از دین مسیح و دكتر كورش نیكنام از دین زرتشت در كنار رییس میزگرد حجه الاسلام فاضل میبدی به پرسش های باشندگان نیز پاسخ دادند.