پیشکش هدایای نخستین مسابقه فرهنگی کتابخوانی به برترین ها در یزد

پیشکش هدایای نخستین مسابقه فرهنگی کتابخوانی به برترین ها در یزد

نخستین مسابقه فرهنگی برای بالا تر بردن آموخته های همکیشان و پویایی هنرکتابخوانی در 30 شهریورماه برگزار گردید این آزمون به دنبال آگهی قبلی در آغاز سال 1386 بود و کتاب آیین اختیار نوشته کورش نیکنام برای نخستین آزمون پیشنهاد گردید. نزدیک به 300 نفر از همکیشان در شهر های یزد ، کرمان ، شیراز ، اصفهان وتهران در این آزمون شرکت داشتند که با همکاری انجمن ها در این شهر ها همراه بود ، کانون دانشجویان زرتشتی در تهران و انجمن یانشوران مانتره در یزد نیز ثبت نام از هکیشان را انجام دادند و آزمون را به خوبی برگزار کردند . 
6 نفر از شرکت کنندگان از 100 نمره ، بیش از 90 امتیاز را کسب کردند به نام های : 
1- تریتی ماندگاریان از تهران با 96 امتیاز 
2- سیمین منوچهری از یزد با 96 امتیاز 
3- مژگان نمیرانیان از کرج با 94 امتیاز 
4- فیروزه پوروشسب از یزد با 94 امتیاز 
5- مهشید منوچهری از یزد با 92 امتیاز 
6- مهبانو آفرین از یزد با 91 امتیاز 
در گرد هم آیی همکیشان که در تالار کوچه بیوک به مناسبت باشگاه جهاندیدگان زرتشتی یزد برگزار گردید آقای نیکنام با دعوت از برترین های نخستین آزمون فرهنگی به 5 نفر اول سکه های زرین وبه همکیش بعدی مجموع فرهنگ واژگان پیشکش گردید . 
آقای نیکنام پیشنهاد و سفارش کردند تا بیشتر از این به سراغ کتابخوانی و بالا بردن آموخته های خویش در بخش های گوناگون فرهنگی ، دینی و علمی باشند.