پیدایش آثار زیستگاه از هزاره ششم در سردشت

پیدایش آثار زیستگاه از هزاره ششم در سردشت

کشف استقرارهایی از هزاره ششم در سردشت

 

|۱۱:۳۹,۱۳۹۴/۸/۱۱| 

 

کاوش های نجات بخشی در محدوده سد سردشت، پرده از استقرارهایی برداشت که قدمت آنها در محوطه ای به نام باغی از هزاره ششم پیش از میلاد آغاز شده و تحت عنوان فرهنگ های نوسنگی سفال و یا حاجی فیروز شناخته می شوند.

 یوسف فلاحیان سرپرست هیات کاوش های نجات بخشی سد سردشت گفت: حوزه رودخانه زاب کوچک منطبق بر منطقه سردشت یکی از حوزه های مهم باستان شناسی ایران محسوب می شود که استقرارهای مهمی از دوران پیش از تاریخ تا دوران تاریخی در آن شکل گرفته است.

وی افزود: در این منطقه به غیر از سابقه مطالعات باستان شناسی در تپه های تاریخی ربط تاکنون کاوش باستان شناسی دیگری انجام نگرفته است.

به گفته این باستان شناس، از اواخر شهریور ماه امسال 5 تیم کاوشگر مرکب از اعضای باستان شناس زیرنظر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به منظور مطالعه آثار تاریخی در این منطقه مشغول فعالیت شده اند.

فلاحیان تصریح کرد که در این دوره از کاوش، مطالعات ژئوفیزیک، نقشه برداری، کاوش های مطالعاتی و نجات بخشی و مطالعات مردم شناسی در محوطه های باغی، بالان، ملاوسو، بروه و نیسک آباد در حال انجام است.

وی افزود: در همین مدت کوتاه کاوش در محوطه های یاد شده پرده از استقرارهایی برداشت که قدمت آنها در محوطه ای به نام باغی از هزاره ششم پیش از میلاد شروع شده و به فرهنگ جوامع یکجانشین کشاورز متعلق است که تحت عنوان فرهنگ های نوسنگی، سفال و یا حاجی فیروز مشخص می شوند.

فلاحیان گفت: باتوجه به کشفیات اخیر می توان گفت که این منطقه محل تلاقی فرهنگ هایی از نقاط مرکزی و شمال غربی ایران نظیر فرهنگی های موسوم به دالما و یا حاجی فیروز از یک سو و فرهنگ های برخاسته از بین النهرین موسوم به سفال لبه واریخته و یا مربوط به دولت آشور از سوی دیگر با تاثیرگذاری محلی بوده است.

وی پژوهش های باستان شناسی در این منطقه را به دلیل تکمیل کورونولوژی آن دارای اهمیت به سزایی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود مطالعات باستان شناسی پیشین در این محوطه اجرای این مطالعات اهمیت آن را در منطقه دوچندان می کند.

براساس گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این باستان شناس تصریح کرد: شناسایی ادوار مختلف تاریخی و شیوه زندگی مردمان ساکن دراین حوزه مهم و نجات بخشی برخی از این محوطه ها که به دلیل طرح های عمرانی در معرض خطر هستند، مهمترین اهداف این پروژه را تشکیل می دهند.

کاوش های باستان شناسی نجات بخشی سد سردشت که با مجوز رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اواخر شهریور آغاز شده و تا پایان آبان ادامه دارد.

 

منبع خبر: 
خبرگزاری ایرنا