پیام نماینده زرتشتیان به همایش بزرگداشت مقام استاد شهمردان

همایش انجمن یانشوران مانتره

درود بر همكیشان ارجمند و شركت كنندگان در سمینار بزرگداشت استاد رشید شهمردان 

بیگمان بزرگداشت یاد وخاطره اندیشمندان، خیراندیشان، نیكوكاران و بررسی زندگی نامه كسانی كه در هر زمینه به دیگران سود رسانده اند از كارهای پسندیده به شمار می آید زیرا از یك سو سبب تشویق دیگران برای انجام كارهای نیك، سازنده و ارزشمند در جامعه خواهد گردید و انسان را آماده خواهد كرد تا به هویت فردی، دینی و اجتماعی خود پی ببردو با نگرش به پیام اشوزرتشت كه در بند 9از هات 30 – اهنودگات آمده، بر آن باشد تا از كسانی شود كه زندگی را تازه كند و موجب پیشرفت جهان هستی گردد واز سوی دیگر حداقل پاداشی است كه ما می توانیم به نیكوكاران جامعه داده - تلاش، كوشش و همت والای آنان را در خاطره ها زنده كرده باشیم. 
از انجمن یانشوران مانتره، جوانان زرتشتی و علاقه مند ساكن یزد، انجمن ها و سازمان هایی كه در برگزاری سمینار بزرگداشت زنده یاد رشید شهمردان همكاری كرده اند سپاسگزاریم . از اندیشمندان و سخنرانان شركت كننده و پژوهشگرانی كه با ارایه مقاله، شهمردان را بیشتر به جامعه معرفی می كنند نیز قدر دانی می كنیم . 
استاد رشید شهمردان یكی از فرهیختگان وارسته جامعه زرتشتی در تاریخ معاصر زرتشتیان است كه باتلاش و علاقه مندی وافر خود برگ زرین دیگری بر دفتر دین ، فرهنگ و آیین راستی اضافه كرد و برهمگان آشكار شد كه وظیفه خود را در جایگاه یك فرد پیرو دین زرتشت به خوبی انجام داد. 
زنده یاد شهمردان فردی پژوهشگر، آگاه، اندیشمند، خستگی ناپذیر و دلداده آیین راستی بود كه با مسافرت های گوناگون به شهر ها وكشورهای زرتشتی نشین جهان، تاریخ معاصر و پراكنده جامعه را گردآوری و منتشر ساخت و با پژوهش های دینی خود نامه ها ونوشته های ارزشمندی در موضوع دین و فرهنگ زرتشتی از خود به یادگار گذاشت. 
راهش پر رهرو ، یادش گرامی و روانش شاد باد