پیام دكتر سید محمد خاتمی(رییس جمهور وقت ایران) یه کنگره جهانی زرتشتیان

هشتمین کنگره جهانی زرتشتیان لندن

زادگاه زرتشت بزرگ را چه ارومیه بنامیم ، كه منابع سنتی می گویند و چه شمال شرق فلات ایران، چنانكه مصادر نزدیكتر به ما از آن حكایت می كنند او انسانی والا و پیامبری از ایران زمین با همه ویژه گی های بزرگمردان این دیار است كه منادی آرمانی اخلاقی، انسانی و زندگی ساز بود. این دین الهی اگر چه در ایران پا گرفت ولی با گسترش آن به فراتر از مرزهای امروزین ایران به عنوان آیین مزدا پرستی و یكتا پرستی نقشی برجسته در تعالی فرهنگ و معنویت بشر پیدا كرد. 
پندار نیك، گفتار نیك و كردار نیك شعار جاودانه ای است كه متضمن روح ادیان الهی است و اگر بشریت به آن وفادار باشد، صلح ، صفا، محبت و پیشرفت، بر جهان حاكم خواهد شد. از سوی دیگر آیین زرتشت سهم بزرگی در فرهنگ و تمدن بزرگ و كهن ایرانی- اسلامی داشته است. 
پس از فتوای امیر المومنین علی (ع) در زمان خلیفه دوم مبنی بر اینكه زرتشت پیامبر خدا و كتاب او كتاب آسمانی و پیروانش، پیروان الهی هستند، تعامل مثبت مسلمانان و زرتشتیان بستر ساز رونق و شكوفایی این تمدن دیر پا گردید و درچنین روندی دین زرتشت نه تنها در مقابل فتوحات مسلمانان مضمحل نشدبلكه در فضای نو به دیر پایی رسید. اینكه آیینی حامل ارزش های انسانی و منادی پیامی یزدانی در عرصه تاریخ می درخشد و گاه غروب می كند، خود پژوهشی بنیادین و كاوشی عمیق و علمی را می طلبد. باید كاوید كه سیره عملی پیروان و رفتار علمی نخبگان در حوزه این اندیشه و آیین چگونه بوده است كه دیر پایی یا ناپایداری حاصل گشته است؟ چند و چون این امر را باید در نشست هایی اندیشمندانه كاوید تا برای ساختن اندیشه روشن بشریت از آن بهره جست ، حضور موازی و پایدار دین زرتشت در كنار اسلام و نقش تاثیر گذار آن در گستره فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی ما مصداقی است كه می تواند مورد تامل پژوهشگران این عرصه قرار گیرد. 
فراموش نكنیم كه جوهره تمام ادیان الهی یكی است و اختلاف تنها به شرایع و مناسك بر می گردد ما بر این باوریم كه رسالت امروزین تمامی ادیان الهی پر كردن خلا معنویتی است كه جامعه بشری را به شدت رنج می دهد. بر این اساس وظیفه علما و اندیشمندان همه نحله های دینی است كه براساس جوهره واحد ادیان الهی به تلاش مشترك در این راستا دست می زنند. 
یقین دارم ایده گفتگوی تمدن ها و فرهنگ ها راهگشای تحقق چنین نیاز مبرمی است. باید نخبگان همه با هم به گفتگو بنشینند و به تحقق پیام انسانی و ارزش های الهی كه مشترك ادیان بزرگ است بیندیشند. 
كنگره سالانه شما عزیزان می تواند در این راه گام بزرگی بردارد. تردیدی نیست كه جمهوری اسلامی ایران از این امر به گرمی استقبال می كند. در پایان برای تمام پیروان دین زرتشت و این تلاش خجسته شان آرزوی توفیق می كنم.