پیام دكتر حداد عادل ، رییس مجلس شورای اسلامی به کنگره جهانی زرتشتیان

هشتمین کنگره جهانی زرتشتیان لندن

اكنون كه هشتمین كنگره جهانی زرتشتیان برگزار می شود برای اینجانب مایه خوشوقتی است كه می توانم سلام و پیام گرم و صمیمانه خود را به همه شركت كنندگان محترم این كنگره از طریق نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی ایران ابلاغ نمایم. 
ایران وطن اصلی همه زرتشتیان جهان است و ما خوشحالیم كه پیروان این آیین آسمانی در همه كشورها به راستی و درستی و پاكی و علم و دانش و تلاش در توسعه اقتصادی شهرت یافته اند. 
مسلمانان ایران به حكم تعالیم مقدس اسلامی حقوق پیروان ادیان الهی و مخصوصا هموطنان زرتشتی خود را محترم می شناسد . خوشبختانه اقلیت زرتشتی در جمهوری اسلاامی ایران نیز با داشتن روابط دوستانه و مسالمت آمیز با هموطنان مسلمان خود از احترام و حقوق شایسته خود برخوردارند و در پیشرفت و آبادانی كشور خود سهیم و شریكند. 
تلاش رهبران روحانی ادیان برای گسترش تعالیم پیامبران الهی در جهان امروز ، تلاش در جهت نگاهبانی از صلح و آزادی و جلوگیری از ظلم و بی عدالتی است، 
اینجانب موفقیت هشتمین كنگره جهانی زرتشتیان را در نیل به این اهداف از خداوند خواهانم و از همه زرتشتیان جهان دعوت می كنم تا در هر كجای جهان كه هستند، ایران را كه زادگاه زرتشت است از یاد نبرند.