پرده‌برداری از ویرانی یک شهر بزرگ باستانی

پرده‌برداری از ویرانی یک شهر بزرگ باستانی
 
 
   
   
 
 

 شهر باستانی ارزشمند و بسیار بزرگ «بَرات» سَروستان بدون انجام هیچ گونه کاوشی در زیر چرخ های قطار شهری جان می دهد تا باردیگر بیننده ی ویرانی یکی از مهم ترین شهرهای ایران باشیم. این شهر تاریخی که گستره ای بیش از 50 - 60 هکتار را در برمی گیرد درگذشته گذرگاه و پیوند دهنده ی شیراز به خاور(:شرق) استان، کرمان بوده است که هم اکنون سرپرستان راه آهن بدون درخواست آگاهی(:استعلام) از سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ساخت جاده این شهر را به دو نیم کرده و بخشی از آن را ویران کرده‌اند!
به گزارش اَمُرداد، این شهر پهناور و مهم که در 25 کیلومتری شمال باختری(:غربی) سروستان پارس(:فارس) جای گرفته در دامنه‌ی کوه نامیده شده به دژ (:قلعه) گُریخته شکل گرفته که مانده‌های(:بقایای) آن به گونه‌ی تپه های کم خیز(:کم ارتفاع) و شیب‌دار است که از جاده‌ی اصلی دور افتاده و با توجه به نمونه سفال‌های موجود وابسته به سده‌های آغازین اسلامی است که بیشتر این سفال ها از آنِ روزگار ایلخانی و تیموری است. با این همه به شوَند (:دلیل) نبود(:عدم) کاوش های باستان‌شناسی و مطالعات هدفمند، داده‌های(:اطلاعات) ما از آن بسیار اندک است. اما بدون دودلی(:تردید) با انجام کاوش های باستان‌شناسی می‌توان دیرینگی(:قدمت) آن را حتا تا پیش از ساسانی به پَس (:عقب) بُرد. در این شهر با پَراکنش سفال‌ها رو به‌رو هستیم.
نکته ی در خُور نگرش(:قابل تامل) این است که، در جای جای این شهر بزرگ باستانی کَنده‌کاری‌های غیرمجاز انجام گرفته و لایه‌های باستان شناسانه‌ی آن را ویران کرده اند. از دگرسو، پیشرفت زمین‌های کشاورزی و دست اندازی برخی از آنان، آسیب‌های برگشت‌ناپذیری(:غیرقابل جبران) را به این میدان(:محوطه) پهناور و بزرگ وارد کرده است که به آشکاری دیده می شود.
باستان‌شناسان و کارشناسان نیز از شهر «بَرات» با نام شهر بازرگانی و صنعتی یاد می کنند. آنان می‌گویند، در پیرامون این شهر بارو و کَندَگ(:خندق) وجود ندارد و آن چه وابسته (:مشروط) است، می‌تواند شهر صنعتی و بازرگانی باشد که سنگربندی‌های(:استحکامات) دفاعی شهر در آن آشکار است.
اما هیچ کدام از این ارزش ها شوَندی نشده است تا سرپرستان(:مسوولان) راه آهن از دست‌اندازی‌ها(:تعرض) به این شهر چشم پوشی کنند.
با این همه پیگیری‌های ما با مدیرکل میراث فرهنگی استان و مدیر میراث فرهنگی سروستان به نتیجه‌ای نرسید و هیچ‌کدام پاسخ‌گوی تلفن‌ها نبودند!
سرپرست حَرايم سازمان میراث فرهنگی استان نیز، در همین زمینه به اَمرداد می‌گوید: «سرپرستان قطار شهری در گام(:فاز) یک، بدون درخواست آگاهی از سازمان میراث فرهنگی کار خود را انجام داده اند. اداره‌ی میراث فرهنگی پس از آن که جاده را کشیدند و شهر را از میان به دو نیم کردند، آگاه شده و پس از آگاهی نیز، ما زود دستور ایست(:توقف) آن را دادیم».
پاک نژاد، ادامه می‌دهد: « همین دیروز در نشستی ما با سرپرستان راه آهن گفت و گو داشتیم و در حال بررسی و گفت و شنود (:مذاکره) با آنان هستیم. سرپرستان پیشین راه آهن آغاز کننده‌ی(:مرتکب) گناه شدند و پروژه را به گروه نو (:جدید) سپرده اند. آنان نیز می‌گویند، ما پروانه‌ی(:مجوز) کار داریم».
این کارشناس باستان‌شناسی اداره ی میراث فرهنگی می افزاید: «ما شکایتی هم نوشتیم و پیگیر داستان هستیم و امیدواریم که بتوانیم به نتیجه‌های خوبی برسیم یا دست کم کاوش‌های نجات بخشی ناگزیری(:اضطراری) در آن انجام گیرد. به هر روی مدیران رَده بالا در هر دو سازمان، تصمیمات فرجامین را خواهند گرفت».
به گزارش اَمرداد، به شوَند ناتوانی‌(:‌ضعف) سازمان میراث فرهنگی در اجرای قانون های میراثی و همچنین نبود همکاری در میان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و رعایت نکردن قانون‌های موجود به وسیله‌ی بیشتر اُرگان‌ها، میراث فرهنگی که باید همه‌ی توان خود را بر روی کارهای پژوهشی و مهم‌تر از همه پاسداری و حفاظت از یادمان های ملی و تاریخی  بگذارد، پِیاپِی درگیر پرونده‌های این چُنینی است. هر چند که در فرجام این یادگارهای ارزشمند نیاکانی است که فدا شده و از میان می روند تا بخشی از هویت و شناسنامه‌ی ما از چهره‌ی روزگار پاک شود. این شهر و میدان تاریخی، تنها و نخستین یادمانی نیست که گرفتار تصمیمات اشتباه و نادرست مدیران شهری شده است، بلکه درآینده نیز تپه‌ها و میدان‌های باستانی درگیر چنین رَوندی خواهند شد و تا مدیران رَده بالای فرهنگی کشور و نمایندگان خانه ی ملت (مجلس) در این باره کار ویژه و پایه‌ای و بُنیادین (اصولی) انجام ندهند این داستان تکرار خواهد شد.
از ویژگی‌های شهر باستانی «بَرات»، وجود کاریزها(:قنات) است که برای سیستم آب رسانی شهر ساخته شده که از دامنه ی کوه به سوی شهر کشیده شده است. پدیداری آب انبارهای فراوان که ذخیره ی آب را در درازای سال انجام می دادند از دیگر ویژگی های این شهر است.
در میان این شهر مانده های سازه های برجسته (:شاخص) وجود دارد. سازه هایی مانند، مدرسه و مسجد. مانده های سطحی نشان از سازه های مهم دارد. بر پایه ی گواهان (:شواهد) سطحی، در این شهر تا سده های چهار و پنجم مَهی(:قمری) زندگی درجریان بوده و تداوم نِشیمَن(:سکونت) وجود داشته که به شوندهای ناروشنی در دوره های سِپسین خالی از نِشیمن شده است.
در این شهر بزرگ به گونه ی پراکنده با دست بند، آوَندهای(:ظروف) شیشه ای و شکسته های هاوَن سنگی رو به رو می شویم. بر پایه ی گواهان موجود، برای سازه‌های آبی از سنگ و ساروج( آب انبار) و برای خانه‌ها از سنگ و گچ بهره گرفته شده است. به شوَند جای‌گیری این میدان در دامنه‌ی کوه، سطح آن پوشیده از رسوبات است.
گورستان کهن و بزرگی که بیش از 1500 مترمربع است در گوشه ی جنوب باختری(:ضلع جنوب غربی) این شهر وجود دارد که همه‌ی این داشته ها و داده ها بر ارزشمندی و بی همتایی این شهر می افزاید و بایسته (:ضروری) است که در پاسداشت و حفظ آن بکوشیم و از آسیب‌های بیشتر پیشگیری کنیم تا بتوانیم آن را به آیندگان بسپاریم.
باید دانست که یاد و خاطره‌ی این شهر کهن و باستانی هیچ گاه از ذهن مردم پاک نشده و هنوز هم ما در این منطقه با نام خانوادگی براتی رو به‌رو هستیم و همه ی این‌ها بر ارزشمندی آن می‌افزاید.
این شهر بزرگ تاریخی با نام مجموعه تپه های شهر «برات» در تاریخ 8 اَمردادماه 1381 خورشیدی با شماره‌ی 6081 در سیاهه‌ی یادمان های ملی به ثبت رسیده است.این مکانی است که دارند صاف می‌کنند تا در آینده قطار رد شود.
بقایای دیواره‌ی شهر

بخشی از یک هاون سنگی

جاده‌ای که از ميان شهر گذشته و آن‌را ویران کرده است.

رشته قنات‌های موجود در شهر کهن برای آبرسانی

نمونه‌ای از سفال‌ها

نشانه‌ها برای گذر جاده و قطار

در جای جای این شهر حفاری غیرمجاز انجام گرفته است.

حفاری غیرمجاز

بقایای یک دژ کهن که هنوز برجای مانده است.

بقایای یک سازه کهن که ویران شده است.
 
منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد