پایان نخستین بخش دوره آموزشی هیربدی در پاریس

پایان نخستین بخش دوره آموزشی هیربدی در پاریس
 
 
   
 
خبریار امرداد _ سیاوش نمیرانیان :

دین‌پژوهان و دانش‌پذیران ديني باشنده در دومین دوره‌ی آموزش هیربدی در شهر پاریس فرانسه که از ۲۵ مهرماه در این دوره باشنده بودند پس از 15 روز، دوره‌ی آموزشی خود را با موبدان و استادان به پایان رساندند.
دومین دوره‌ی آموزش هیربدی به پیشنهاد و برنامه‌ریزی انجمن جهانی زرتشتیان در پاریس برگزار شد. سرپرستی این دوره را موبد کورش نیکنام بر دوش داشت.
دانشجویان در این دوره‌ی آموزشی 15 روزه دانستنی‌هایی درباره‌ی دین و فرهنگ زرتشتی آموختند. آن‌ها پس از یادگیری خط دین‌دبیره به سرایش و تفسیر گات‌ها پرداختند، با چگونگی برپایی جشن‌ها و آیین‌های دینی و ملی ایرانی آشنا شدند، برگزاری آیین سنتی زرتشتی مانند سدره‌پوشی و گهنبار را آموختند، به جغرافیای شاهنامه و جایگاه آتش در ایران باستان نگرش داشتند، با چگونگی فن بیان آشنا شده و هریک با بیان فرازهایی از فرهنگ ایران، هنر سخنرانی را آزمایش کردند. با نگاهی ویژه به گزینه‌های فلسفی در بینش اشوزرتشت، با اشا، امشاسپندان، آزادی گزینش، دو گوهر همزاد و متضاد، بهشت و دوزخ، پاس‌داری از زیست‌گاه و مانند آن‌ها آشنا شدند، نگاهی نیز به تاریخ اجتماعی زرتشتیان در ایران و مهاجرت پارسیان به هند داشتند.
برای ادامه‌ی آموزش و یادگیری، نوشته‌ها و نسک‌هایی به آنان پیش‌کش شده است تا در یک سال آینده، آمادگی خود را برای شرکت در آزمون پایانی داشته باشند. این دانشجویان هم‌چنین در این فرصت از شبکه‌ی مجازی برای رایزنی با استادان و موبدان بهره‌مند خواهند شد.
گاتاها برگردان دکتر آبتین ساسانفر، یادگار دیرین با پژوهش کورش نیکنام، دیدی نو از دینی کهن نوشته دکتر فرهنگ مهر، آیین زرتشت نوشته جهانگیر اوشیدری، خرده‌اوستا برگردان از دین‌دبیره‌ی رشید شهمردان و لوح فشرده‌ی اوستاخوانی موبد مهربان فیروزگری؛ نمونه‌هایی از ابزار آموزشی پیش‌کش‌شده به دین‌پژوهان این دوره بود.
هم‌چنین موبد مهربان فیروزگری در تماس تلفنی با سرپرست و گفت‌وگو با برخی از دانشجویان دوره هیربدی، تندرستی و پیشرفت آنان را در ادامه کار خواستار شد.
گفتنی است دانشجویان در این 15 روز به گونه‌ی فشرده و پیوسته از دانش استادانی چون دکتر آبتین ساسانفر، موبد کورش نیکنام، موبد جمشیدی، دکتر میرشاهی، دکتر کوهستانی، بانو بخردنیا و هیربد نیلوفر نیکنام بهره گرفتند. 


6744
منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد amordadnews.com