همایش مشترك نمایندگان ادیان در وزارت كشور با حضور نمايندگان اقليت های دينی در مجلس شورای اسلامی

حضور کوروش نیكنام در جلسة مشترك ادیان در اداره سیاسی وزارت كشوركه با دعوت از روحانیان ادیان توحیدی و نمایندگان انجمن‌های آنان برپا شده بود، در این نشست دكتر موالی‌زاده مدیركل اداره سیاسی خواستار رعایت مناسب حجاب و نكات اخلاقی در جامعه اقلیت‌ها را داشتند، موبد نیكنام در بخشی از سخنان خود در این گردهمایی اشاره كردند كه زن و مرد ایرانی همواره از دیرباز با پوشش مناسب بوده‌اند و اكنون نیز باید پیروی از اخلاق نیك را در جامعه با فرهنگ‌سازی مناسب نهادینه كنیم نه آنكه بخواهیم آن‌را با فشار به جامعه تزریق كنیم تا با لجبازی برخی از بانوان در پوشیدن لباس مناسب روبرو شویم، نمایندة زرتشتیان در بخش دیگری پیشنهاد دادند تا در گفته‌ها و نوشته‌ها وقتی سفارش می‌شود كه حجاب اسلامی را رعایت كنند، این پرسش و گله‌مندی به‌وجود می‌آید كه مگر دیگران الگویی برای پوشش و لباس شایسته نداشته و ندارند؟ با توجه به حضور اقوام و عشایر و ادیان مختلف در ایران بهتر است بگوییم و بنویسیم"پوشش شایسته بانوی ایرانی" رعایت شود.