نقشه باستان شناسی پاسارگاد تهیه می شود/ آغاز مرمت انسان بالدار

نقشه باستان شناسی پاسارگاد تهیه می شود/ آغاز مرمت انسان بالدار

نقشه باستان شناسی پاسارگاد تهیه می شود/ آغاز مرمت انسان بالدار

|۱۲:۳۶,۱۳۹۵/۷/۱۰| 

 
تهیه نقشه باستان شناسی پاسارگاد، مسقف شدن دو درگاه کاخ کوروش و آغاز مرمت انسان بالدار از مهمترین برنامه های مطرح شده از سوی سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد است.

حمید فدایی در خصوص تهیه نقشه باستان شناسی مجموعه جهانی پاسارگاد  به خبرنگار مهر  گفت: یکی از موضوعات مهم و اساسی که طی چند مدت اخیر در دستور کار قرار گرفته تهیه نقشه باستان شناسی مربوط به این مجموعه جهانی است زیرا درست است که حرائم و عرصه های پاسارگاد تهیه شده اما برخی موضوعات نشاندهنده این است که حوزه فرهنگی این مجموعه فراتر از حرائم پیش می رود.

وی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته اقدامات زیادی در حوزه حفاظت و مرمت از این مجموعه جهانی صورت گرفته، اظهار داشت: در این مدت مطالعات زیادی پیرامون این مجموعه جهانی انجام شده که بیشتر پیمایش، گردآوری و مطالعه سفالینه هایی بوده که در مجموعه پاسارگاد گسترده شده بود.

سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد ادامه داد: طی ۱۰ سال گذشته تمام داده های گردآوری شده و مطالعه گستردگی پیرامون لایه تاریخی دوره های اسلامی و پیش از تاریخ بوده که هیچکدام از آنها به صورت نقشه جامعه در نیامده است.

وی با تاکید بر اینکه تهیه نقشه باستان شناسی یکی از ضروریات این مجموعه جهانی است، بیان کرد: در حال حاضر برنامه ای که برای سال جاری طراحی شده وارد کردن مطالعات بر روی محیط و داده های باستان شناسی است که بر اساس نقشه تهیه می شود.

فدایی با اشاره به اینکه با تهیه نقشه کار حفاظت از این مجموعه جهانی نیز بهتر می شود،  گفت: این نقشه نیز در اختیار ارگانهای مختلف قرار می گیرد تا در خارج از حریم نیز مقررات و قوانین را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه این نقشه آمایش GIS است، افزود: بر اساس این نقشه جاده ها، پوششهای گیاهی و... نیز مشخص که بسیار کاربردی است.

سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با تاکید بر اینکه قسمتهایی از پاسارگاد و مرغاب بررسی نشده، بیان کرد: در حال حاضر در حدود ۳۰ درصد از این منطقه بررسی های لازم پیرامون آن انجام نشده که در این خصوص درخواست مجوز از پژوهشگاه میراث فرهنگی کرده ایم تا پس از اخذ مجور طی برنامه ای مدون عملیاتهای لازم آغاز شود.

وی با اشاره به اینکه برای اجرایی شدن این برنامه از باستان شناسان زیادی کمک گرفته می شود، ادامه داد: علاوه بر این، مستندنگاری طراحی سفالینه های گردآوری شده نیز انجام تا مطالعات دقیقی از قدمت آن به دست آید.

مسقف شدن دو درگاه کاخ اختصاصی کورش تا یک ماه آینده

فدایی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون مسقف شدن دو درگاه کاخ اختصاصی کورش نیز توضیح داد: برای انجام این کار گروهی از هیات ایرانی و ایتالیایی در مجموعه جهانی پاسارگاد مستقر شده و طی هفته آینده نیز بقیه گروه مستقر و اقدامات لازم انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه با استقرار این گروه ها فصل جدیدی از حفاظت در مجموعه جهانی پاسارگاد آغاز می شود، اظهار داشت: در این فصل ادامه فعالیتهای کاخ اختصاصی کورش دنبال می شود، علاوه بر این با حجم انبوهی از سنگهای آسیب دیده مربوط به ستونها، درگاه ها و کف کاخ ها رو به رو هستیم که در این خصوص نیز اقدامات لازم انجام می شود.

سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد ادامه داد: یکی از موضوعات اساسی که در این فصل دنبال می شود اجرای پوشش مسقفی است که برای دو درگاه که نقش برجسته هایی در آن وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه طی یک ماه آینده سازه این سقف به ایران می آید، بیان کرد: سازه این سقفها از ایتالیا به ایران می آید که توسط موسسه عالی حفاظت رم با همکاری یک شرکت  معتبر جهانی که در زمینه سقفهای سبک فعالیت دارد، تهیه شده و در دو درگاه نصب می شود.

مستندنگاری نقش برجسته انسان بالدار

فدایی در بخش دیگری از این گفت و گو به مستندنگاری نقش برجسته انسان بالدار اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم دیگری که در این فصل دنبال می شود مطالعات و مستندنگاری نقش برجسته انسان بالدار است.

وی ادامه داد: این نقش برجسته در بدنه و سطوح دچار فرسایش شده که کار مرمت و حفاظت از بدنه آن در این فصل آغاز می شود و به دنبال آن هستیم که یک پوشش برای انسان بالدار در فصل آینده طراحی شود.

وی با اشاره به اینکه نقش برجسته انسان بالدار نیز مسقف می شود، بیان کرد:  این کار نیز با همکاری گروه ایتالیایی دنبال می شود.


منبع: مهر

 

 
منبع خبر: 
خبرگزاری مهر