نشست وگفتگو با نمایندگانی از پارلمان انگلیس در تالار مشروطه مجلس

نشست وگفتگو با نمایندگانی از پارلمان انگلیس در تالار مشروطه مجلس

دو تن از نمایندگان مجلس لندن از حزب محافظه کار که به ایران سفر کرده اند درخواست دیدار وگفتگو با نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی را داشتند ودر تالار تشریفات مجلس با این نمایندگان دیدار وگفتگو داشتند . 
در این نشست که با حضور موریس معتمد نماینده کلیمیان ایران ، گئورک وارطان نماینده ارامنه شمال ، روبرت بیگلریان نماینده ارامنه جنوب کشور و نمایندگانی از وزارت امور خارجه تشکیل شد نخست آقای نیکنام نماینده زرتشتیان به جایگاه ادیان شناخته شده در قانون اساسی ایران پرداخته و گفتند : ایرانیان زرتشتی ، کلیمی ومسیحی در این قانون شناخته شده و در آداب ورسوم سنتی خویش ، برگزاری جشن ها و احوال شخصیه خود به آزادی رفتار می کنند و در مدارس ویژه خود به آموزش های دینی خود نیز می پردازند. پس از پیروزی انقلاب نیز نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و نه تنها به مشکلات و خواسته های جامعه خود در ایران رسیدگی می کنند بلکه همانند دیگر نمایندگان مردم ایران در تصمیم ها برای قانون گزاری کشور نیز شرکت دارند . 
نماینده زرتشتیان ادامه دادند در ایران همچنان برخی از مشکلات در جامعه اقلیت های دینی مشاهده می شود ولی جای امید واری دارد که با گفتگو با مسئولین نظام و بیان در خانه ملت ، امکان حل این نارسایی ها وجود دارد برای مثال در دوره پیشین مجلس دیه اقلیت های دینی که با مسلمانان مساوی نبود با حکم رهبر انقلاب به جایگاه واقعی خود رسید و در این دوره مجلس نیز ردیف بودجه به جامعه ما اختصاص یافت که هر سال امکان دریافت آن وبهینه سازی در بخش های فرهنگی ، آموزشی ونیازهای دیگر وجود داشته باشد 
دیگر نمایندگان اقلیت های دینی نیز به معرفی جامعه خود وسابقه حضور ادیان در تاریخ ایران کردند ودر پایان به پرسش هایی که نمایندگان پارلمان انگلیس در مورد برخورد مسئولین نظام با جامعه اقلیت های دینی در بخش های استخدامی ، آموزشی و حقوق اجتماعی داشتند پاسخ داده شد.