نخستین همایش انجمن‌ها در جمع دانشجویان و كارشناسان ادیان

نخستین گردهمایی سراسری نمایندگان انجمن ها ، سازمان ها و نهادهای زرتشتی سراسر كشور صبح روز سه شنبه 29 شهریور ماه برگزار شد. در این همایش یك روزه كه با پیشنهاد و هماهنگی نماینده زرتشتیان ایران برگزار شده بود، هموندان انجمن ها از مراكز رفاهی و فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران بازدید كردند. پس از آن در سالن دبیرستان فیروز بهرام دكتر كورش نیكنام طی سخنانی به ضرورت تشكیل چنین نشست هایی اشاره كردند و گفتند با همدلی و هم اندیشی و همازوری ، كارها ساده تر و بهتر انجام می شود در ادامه دكتر اسفندیار افتخاری با نمایش اسلاید به نقش مدیریت در جامعه سخنرانی و اشاره كرد و پس از آن آقایان تقوی و روحانی فرد از وزارتخانه های ارشاد و كشور صحبت كردندو به تبادل نظر با سران انجمن ها پرداختند. میزگرد بررسی و هماهنگی دیدگاه های نمایندگان را موبد كورش نیكنام ، ریس انجمن زرتشتیان تهران و رییس كمیسیون روابط عمومی و دبیر انجمن زرتشتیان تهران بر عهده داشتند، بدین ترتیب یكی دیگر از وعده های انتخاباتی برگزیده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی به تحقق پیوست. 
در این همایش یك روزه كه كارشناسان دین اسلام از حوزه علمیه قم نیز حضور داشت در آغاز دكتر نیكنام به بیان فلسفه زرتشت پرداختند و به تفاوت بین آموزه های گاهانی زرتشت با بخش های دیگر اوستا اشاره كردند و سپس به آموزه های بنیادی دین زرتشت در پایداری فرهنگ ایران باستان اشاره كردند و برخی از سنت های میان ادیان الهی به ویژه دین زرتشت و مذهب شیعه در ایران را هماهنگ دانستند.