نخستین سمینار آموزگاران دینی كلاس هاي زرتشتی سراسر كشور

نخستین سمینار آموزگاران دینی كلاس هاي زرتشتی سراسر كشور

به پیشنهاد دكتر كورش نیكنام نخستین گردهمایی سراسری آموزگاران دینی سراسر كشور 17 تا 19 امرداد ماه در تالار دبیرستان فیروزبهرام توسط انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد. این همایش سه روزه با نیایش همگانی در بامداد هر روز آغاز و تا نزدیك غروب ادامه داشت. 
انگیزه برگزاری این گردهمایی آشنایی دبیران دینی سراسر كشور با یكدیگر، نحوه تدریس بهتر در كلاس های دینی، مشكلات و نارسایی های‌موجود در هر شهر برای دانش آموزان و آموزگاران دینی عنوان شد، در حاشیه این همایش كلاس هاو كارگاه های كارشناسی با حضور مربیان دینی هر دوره برگزار شد، بحث پیرامون بازنگری در كتاب های‌درسی دینی ویژه زرتشتی صورت گرفت و دیدار از موزه آبگینه و حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به دعوت آقای نیكنام انجام شد. مهندس اله یار دانشمند، موبد كورش نیكنام، موبد اردشیر خورشیدیان، دكتر مینو كوشان (جامعه شناس)، دكتر رضایی (متخصص‌آموزش‌وپرورش)،دكتركتایون‌مزداپور و موبد رستم وحیدی از سخنرانان این همایش بودند و به بیان دیدگاه‌ها و آموزش‌های خود پرداختند. 
انجمن زرتشتیان تهران تمام هزینه‌های این همایش ، غذا و محل خواب را بر عهده داشت. در پایان این همایش، مربیان دینی قطعنامه ای‌را در 6 بند تنظیم كردند كه توسط كامران لریان، یكی از آموزگاران دینی خوانده شد. باشندگان از برگزاری این همایش توسط انجمن زرتشتیان تهران و موبد نیكنام در ارایه این پیشنهاد كه یكی از وعده های انتخاباتی ایشان بود سپاسگزاری كردند.