منش نیک، هنر نزدیکی به خداوند

	منش نیک، هنر نزدیکی به خداوند

  

کورش نیکنام پژوهشگر فرهنگ ایران باستان در این گفت‌وگو به نکته های بسیاری مانند زمان و زندگی اشوزرتشت، پیامبری، کتاب‌های آسمانی، فلسفه دین زرتشت‌، آیین‌ها و مراسم دینی و پژوهشگران این دین اشاره کرده است.

برای خواندن گفت و گو این نشانی را برگزینید.

http://www.amordadnews.com/neveshtehNamyesh.aspx?NId=14339

منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد