كنگره جهانی زرتشتیان در لندن هشتمين كنگره با حضور انديشمندان زرتشتی

كنگره جهانی زرتشتیان در لندن هشتمين كنگره با حضور انديشمندان زرتشتی

هشتمین كنگره جهانی زرتشتیان از روز سوم تیر ماه به مدت یك هفته در لندن برگزار شد، در شروع مراسم داراب میستری مدیر هشتمین كنگره جهانی زرتشتیان از موبدان دعوت كرد تا با سرایش اوستا برنامه را آغاز كنند، نماد روشنایی، بادستان موبد مهربان زرتشتی افروخته شد. پیام رییس جمهور ایران و رییس مجلس شورای اسلامی توسط موبد كورش نیكنام خوانده شد، مقاله‌ هاو پیام هایی‌به كنگره هشتم ارایه شده بودكه در روزهای دوم و سوم در تالارهای كنفرانس وِمبلی خوانده شد. نشست بعدی در تالار مركز زرتشتیان برگزار شد و سخنرانان پیرامون فعالیت و گسترش اتاق بازرگانی زرتشتیان و ایجاد انجمن جهانی زرتشتیان گفتگو كردند و نشست های‌ كارشناسی داشتند، شامگاه برخی از روزهای كنگره با برنامه های شاد موسیقی همراه بود .آخرین روز كنگره با جشن تیرگان برابر شده بود كه با برنامه های‌ویژه مانند نخ تیر و باد همراه با هدیه كردن برگ های خشك آویشن و انجام سنت آب ریزان بود ، در پایان برنامه ها فاصله از موبد مهربان زرتشتی به دلیل كمك مالی برای هزینه بنیاد نهادن مركز زرتشتیان لندن و كوشش در برپایی كنگره هشتم در این شهرقدردانی شد.