فصل دیگری از کاوش در خاستگاه مرد پارتی

مرد پارتی

دومین فصل کاوش باستان شناسی در منطقه کل چندار دره شمی ایذه با هدف جستجوی میراث باستانی بختیاری ها آغاز شد. منطقه‌ای که هم‌اکنون مورد کاوش باستان‌شناسان قرار گرفته خاستگاه پیکره مفرغی بزرگ مرد پارتی است.خبرگزاری میراث‌فرهنگی ـ گروه میراث‌فرهنگی ـ دومین فصل از کاوش‌های باستان‌شناسی در منطقه کل‌ چندار دره‌شمی ایذه آغاز شد.

آنطور که سرپرست هیات باستان‌شناسی اعلام می‌کند، آگاهی‌های تازه از شیوه معماری و ساخت و سازهای کوهستانی با استفاده از سنگ‌های پاک تراش و لاشه، قواره شده، خوشکه چین،در سکوهای بزرگی که شیب های تندکوهستانی را هموار و آماده ساخت و ساز می‌کند، هدف دیگر این کاوش به‌شمار می‌رود. به‌گزارش CHN، فصل دوم کاوش‌ باستان‌شناسی در منطقه کل‌ چندار دره‌شمی ایذه به‌صورت مشترک توسط هیات ایرانی و ایتالیایی انجام می‌گیرد.«جعفرمهرکیان» سرپرست ایرانی گروه باستان شناسی ایذه با اعلام این خبر گفت: «برای ما ایننکته مهم است که بختیاری‌ها به عنوان کوچ گران فصلی بین سرزمین های زاگرسجنوبی و میانی چه میراثی از گذشته های دور به یادگار گذاشته‌اند».

او این منطقه را خاستگاه پیکره مفرغی بزرگ "مرد پارتی "مربوط به دوره اشکانی معرفی کرد و افزود:« این پیکره و پیکره‌های دیگر از پیشرفت ریخته‌گری شیوه فلزگری دوره تاریخی حکایت می‌کنند و می‌توانند اهداف چندگانه‌ای در راستای اینکه "گذشته چراغ را ه آینده است" پیش رو بگذارند».مهر کیان در ادامه با اشاره به انجام عملیات کاوش توسط هیات مشترک ایرانی و ایتالیایی گفت: «منظر فرهنگی در این فصل از کاوش مورد توجه بیشتری است و ازجمله می‌توان به مردم شناسی و پژوهش در تداوم سنت‌های باستانی که می‌تواند در آداب و رسومامروزی نیز تبلور یافته باشد، اشاره کرد».او آثار باستانی دره شمی رامیراث "الیمایی ها" دانست که نیاکان بختیاری ها را تشکیل می دهندو افزود: «آگاهی‌های تازه از شیوه معماری و ساخت وسازهای کوهستانی با استفاده از سنگ‌های پاک تراش و لاشه، قواره شده، خوشکه چین،در سکوهای بزرگی که شیب های تندکوهستانی را هموار و آماده ساخت و سازه می کند،هدف دیگر این کاوش است».


این باستان شناس با اشاره به اینکه ویتو مسینا سرپرست هیات ایتالیایی را برعهده دارد گفت: «بررسی معماری آئینی و همچنین آرامگاه‌های همگانی که از وجودطبقات اجتماعی در آن دوران حکایت می کند هدف دیگراین دوره از کاوش است».
تفاهم نامه مربوط به این فصل از کاوش در " شمی ایذه " واقع در استان خوزستان را اوایل ماه جاری سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و ویتو مسینا نماینده مجاز مرکز تحقیقات باستان شناسی و کاوش دانشگاه تورینو ایتالیا امضا کردند.

منبع خبر: 
میراث فرهنگی