شرکت در نخستین نشست کمیسیون رسیدگی به امور آموزشگاه های اقلیت های دینی

شرکت در نخستین نشست کمیسیون رسیدگی به امور آموزشگاه های اقلیت های دینی

به دعوت آقای فاضلی، معاون وزیر و رییس کمیسیون نظارت بر امور مدارس اقلیت های دینی کشور، نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی از ساعت 10 بامداد در این وزارت خانه حضور یافته و به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. 
در این گردهمایی معاونت پارلمانی وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت ارشاد اسلامی و نهاد ریاست جمهوری همراه با رییس سازمان آموزش و پرورش تهران حضور داشتند. 
نمایندگان اقلیت های دینی به مشکلات آموزشگاه های ویژه خود در کشور و نیاز های دانش آموزان در این مراکز اشاره کردند. 
نماینده زرتشتیان پس از سپاسگزاری از وزیر آموزش و پرورش و باشندگان در جهت تشکیل کمیسیون ویژه آموزشگاه های اقلیت های دینی در کشور، برخی از خواسته ها را بیان داشتند. 
آقای نیکنام گفتند:آموزشگاه هایی را زرتشتیان از 100 سال پیش در شهرهای ایران به ویژه یزد،کرمان و تهران بنا کرده اند که برخی از آنان هم اکنون به صورت انباری د رآمده یا استفاده آموزشی از آن نمی شود.اگر آموزش و پرورش قادر نیست به آنها کاربری آموزشی بدهد بهتر است به انجمن های زرتشتی هر محل بازگرداند. 
– برخی از مدارس ویژه زرتشتی که دانش آموزان آن به حد نصاب نمی رسد احتیاج به معاون،دفتر دار و کادر خدماتی دارد که گاهی به آن اختصاص نمی دهند. 
– اجاره 3 درصد تعیین شده بابت آموزشگاه ها زرتشتی سال هاست که باید به انجمن ها پرداخت گردد. 
– کتاب های دینی ویژه بخش مشترک ادیان لازم است بازنگری و تجدید چاپ شود. 
– در برخی از شهر ها دبستان دخترانه و پسرانه اقلیت ها به صورت مختلط در آید تا تعداد دانش آموزان به حد نصاب قانونی برسد 
و اجازه داده شود تا در آموزشگاه هایی که دانش آموزان زرتشتی از درصد بالایی برخوردارند در مراسم بامدادی پس از قرائت قرآن،بند هایی از گات ها نیز توسط دانش آموزان زرتشتی سروده شود. 
در این نشست نمایندگان آشوری و ارمنی نیز به نارسایی هایی که در مدارس آنان وجود دارد اشاره کردند و هر یک از نمایندگان وزارت خانه ها نیز در بخش های جداگانه دیدگاه خود را در مورد خواسته های نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی بیان کردند. 
آقای فاضلی که سرنشین این کمیسیون است اظهار امید واری کردند که هر ماه یکبار این جلسه را تشکیل دهند و به مواردی که هم اکنون در نخستین نشست کمیسیون به آن اشاره شده است رسیدگی شده و در صورت نبودن موانع قانونی با آموزشگاه های ویژه اقلیت های دینی وپی گیری نماینده آنان درمجلس، همکاری لازم به عمل آید.