شرکت در مراسم پایانی چهاردهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبر گزاری ها

شرکت در مراسم پایانی چهاردهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبر گزاری ها

از تاریخ 16 تا 22 آبان 1386 چهارمین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و خبر گزاری ها در محل تالار حجاب تهران برگزار گردید.این نمایشگاه در سالهای پیش همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب در اردیبهشت ماه هر سال برگزارمی شد که اکنون از آن جدا شده است و با استقبال گسترده و سراسری خواستاران آن از شهر های ایران کمتر برخوردار شده بود.نماینده زرتشتیان در روز 20 آبانماه از نمایشگاه تنها نشریه اقلیت های دینی که از جامعه زرتشتی بود دیدار کرد.دوهفته نامه امرداد در چهاردهمین نمایشگاه حضور چشم گیری داشت و نشریه خود را به بازدید کنندگان عرضه می کرد.آقای نیکنام در مدت زمانی که در غرفه امرداد در کنار جوانان این نشریه حضور داشت به برخی از پرسش های بازدید کنندگان پاسخ داد و از همت والای جوانان و دست اندرکاران این نشریه یاد کرد. 
در روز 22 آبان نیز نماینده زرتشتیان در مراسم پایان جشنواره ونمایشگته که با حضور رییس جمهور ایران ، وزیر و معاونان وزارت ارشاد اسلامی در تالار این مجموعه برگزار شد حضور داشتند.در این برنامه لوح یاد بود به برگزیدگان مطبوعات در چهاردهمین نمایشگاه داده شد و کسانی که برای دولت انتقاد منطقی کرده بودند نیز تقدیر شدند.