شرکت در سومین همایش نکوداشت شهدای ادیان الهی

شرکت در سومین همایش نکوداشت شهدای ادیان الهی

در همایشی با عنوان ایران سرزمین من که به مناسبت جایگاه ارزشمند جانباختگان اقلیت های زرتشتی، کلیمی، ارامنه و آشوری کشور در آمفی تاتر مجموعه فرهنگی حجاب تهران برگزار شد خانواده های شهدا آن را با نماینده خود در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان نهاد ها و روحانیون خود شرکت داشتند. 
آقای نیکنام همراه با موبد مهربان فیروزگری و موبد اردشیر خورشیدیان از انجمن موبدان و آقای دانشمند از انجمن زرتشتیان تهران حضور داشتند.در بخش هایی از برنامه هر یک از ادیان الهی از هنر خنیاگری بخشی از برنامه ها را اداره کردند.گروه موسیقی اهورا نیز از برنامه هازمان زرتشتی بود که در جمع همایش گرامیداشت شهدای ادیان الهی پس از اجرای برنامه مورد تشویق قرار گرفت در این برنامه شهردار تهران آقای قالیباف و رییس شورای شهر مهندس چمران و رییس جمهور ایران همراه با برخی از دولتمردان نیز حضور داشتند.