شرکت در جلسه هیات مدیره سرای سالخوردگان زرتشتی و بررسی چگونگی عملکرد این مرکز رفاهی

شرکت در جلسه هیات مدیره سرای سالخوردگان زرتشتی و بررسی چگونگی عملکرد این مرکز رفاهی

سرای سالخوردگان زرتشتی که در امرداد ماه سال جاری با سرایش آفرینگان و حضور باشندگان در تهران افتتاح گردید،مجوز رسمی خود را با تقاضای انجمن زرتشتیان تهران و پیگیری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در ماه آبان دریافت کرد و هم اکنون پنج نفر از سالخوردگان زرتشتی در آن آسودگی یافته اند. 
این آسایشگاه که در خیابان اراک تهران واقع شده است با داشتن لوازم بهداشتی،پزشکی،رفاهی و کادر آزموده ،محلی مناسب را برای اقامت و آسایش سالخوردگان فراهم کرده است. 
بامداد آدینه هر هفته با حضور اعضای هیات مدیره این مرکز نشست هایی تشکیل می شود. 
نماینده زرتشتیان که عضو افتخاری هیات مدیره سرای سالخوردگان است در کنار رییس انجمن زرتشتیان تهران،خزانه دار انجمن،رییس کمیسیون بهداشت،رییس کمیسیون خدمات و سرپرست سرای سالمندان که دیگر اعضای هیات مدیره این مرکز هستند به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.در این نشست شرط تامین بودجه کافی برای ادامه کار این مرکز را تشکیل گروه پشتیبانی و یاری گرفتن از افراد سرشناس جامعه زرتشتی در سرای سالخوردگان دانستند. 
این مرکز هم اکنون با دریافت مبلغ 3 میلیون ریال برای هرنفر سالخورده در ماه به خدمت گزاری همکیشان می پردازد و برای خانواده های کم درآمد نیز همکاری ویژه خواهد داشت. 
تلفن تماس با سرای سالخوردگان زرتشتی: ( 88803493-021) می باشد