شركت در جشن خوردادگان كه در جشنگاه ماركار تهرانپارس بر پا شده بود

شركت در جشن خوردادگان كه در جشنگاه ماركار تهرانپارس بر پا شده بود

موبد كورش نیكنام در جشن خوردادگان شركت كردند، این جشن را كه انجمن زرتشتیان تهران در جشنگاه ماركار تهرانپارس برپا كرد، با توجه به پایان دو سال نمایندگی خود و خدمتگذاری به همكیشان در مجلس به بیان گزارش كار و عملكرد خود پرداختند و پس از آن پیشنهاد های‌همكیشان را دریافت و به پرسش‌های آنان نیز پاسخ دادند. 
در این برنامه كودكان مهد كودك سپند به اجرای برنامه های شاد فرهنگی شامل سرایش سرودهای اوستا پرداختند و در بخش های دیگر با آهنگ های ایرانی به حركات موزون پرداختند. همكیشان ساكن رستم باغ و تهرانپارس در اینگونه جشن ها كه در مجموعه فرهنگی ماركار برپا می شود حضوری پر رنگ تر دارند.