سکه های ایران پیش از اسلام

سکه های ایران پیش از اسلام

سکه های ایران پیش از اسلام

|۱۱:۳۵,۱۳۹۵/۸/۵| 

 

 این اثر دو هدف اساسی را دنبال می کند: نخست، نمایش و معرفی سکه های موجود در گنجینۀ آستان قدس رضوی و دوم، بررسی موشکافانه ویژگی های کلی سکه های پیش از اسلام. افزون بر این، تلاش شد تا بر پایۀ آخرین داده های سکه شناسی ، تربیت و توالی تاریخی شاهان هر سلسله، تا حد امکان بازبینی و تصحیح شود. بنابراین در پژوهش پیش رو، گاه شاهد تغییرات اساسی در انتساب برخی سکه ها به شاهان یا تغییر محدوده پادشاهی آنها ، در مقایسه با منابع پیشین هستیم.

سکه یکی از مهم ترین مستندات تاریخی است که شاید بتوان آن را گاهشمار ادوار تاریخ بشری دانست و در این میان بدیهی است که تاریخ کهن ایران زمین به عنوان یکی از پایگاه های پایا و پویای تمدن میتواند به روایت سکه ها مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.رخدادهای تاریخی ، تحولات سیاسی ، اقتصادی و مذهبی را می توان در آیینۀ سکه ها ملاحظه کرد. این در حالی است که مطالعه تاریخ ایران باستان بدون منابع دست اولی چون سکه ها مطالعه ای نا تمام خواهد بود.

مشخص است که آشنایی با خدمات ایرانیان به فرهنگ و تمدن اسلامی نیازمند آشنایی با پیشینۀ ایران است و توجه به خدمات فرهنگی، اجتماعی، اداری و اقتصادی ایرانیان به پیشرفت تمدن اسلام مستلزم آشنایی با این ساختارها در روزگاران پیش از اسلام است.

روشن است که هر سکه آیینه ای از آیین، آداب و رسوم ، خط و زبان، وضعیت اقتصادی – اجتماعی و هنری هر دوره از تاریخ کهن ایران است. به همین جهت پژوهش حاضر در مورد سکه های موجود پیرامون تاریخ ایران قبل از اسلام در موزه سکۀ آستان قدس رضوی انجام شده است.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

حلقه های مبادلاتی

تصاویر حلقه های مبادلاتی

شاهنشاهی هخامنشیان

نقشه قلمرو هخامنشیان

مقدمه تاریخی

ویژگی های سکه های هخامنشی

لیدی

سالشمار شاهان لیدی

تصاویر سکه های لیدی

هخامنشی

سالشمار شاهان هخامنشی

تصاویر سکه های هخامنشی

مقدونی

سال شمار شاهان مقدونی

تصاویر سکه های مقدونی

سلوکی

سال شمار شاهان سلوکی

تصاویر سکه های سلوکی

باختری

سال شمار شاهان باختری

تصاویر سکه های باختری

شاهنشاهی اشکانیان

نقشه قلمرو اشکانیان

مقدمه تاریخی

ویژگی های سکه های اشکانی

سال شمار شاهان اشکانی

تصاویر سکه های اشکانی

پادشاهی محلی خاراسن

نقشه قلمرو خاراسان

مقدمه تاریخی

ویژگی های سکه های خاراسن

سال شمار شاهان خاراسن

تصاویر سکه های خاراسن

پادشاهی محلی الیمایی

نقشه قلمرو الیمایی

مقدمۀ تاریخی

ویژگی های سکه های الیمایی

سال شمار شاهان الیمایی

تصاویر سکه های الیمایی

پادشاهی محلی پارس

نقشۀ قلمرو پارس

مقدمه تاریخی

ویژگی های سکه های پارس

سال شمار شاهان پارس

تصاویر سکه های پارس

شاهنشاهی ساسانیان

نقشه قلمرو ساسانیان

مقدمه تاریخی

ویژگی های سکه های ساسانی

سال شمار شاهان ساسانی

تصاویر سکه های ساسانی

کتاب نامه

فهرست اهدا کنندگان سکه به آستان قدس رضوی

امینی، امین،  سکه های ایران پیش از اسلام، در موزه مرکزی آستان قدس رضوی، تهران، پازینه با همکاری آستان قدس رضوی، 364 صفحه مصور (رنگی)،  شمارگان: 3000 نسخه، قطع:  وزیری، بها:   350000 ریال، 1395.

منبع خبر: 
میراث مکتوب