سومین همایش نمایندگان انجمن هاو نهادهای زرتشتی سراسر كشور در شهر كرمان

سومین همایش نمایندگان انجمن هاو نهادهای زرتشتی سراسر كشور در شهر كرمان

به پیشنهاد نماینده زرتشتیان،نمایندگان نهادهای سراسر كشور در روزهای نهم و دهم شهریور ماه میهمان انجمن زرتشتیان كرمان بودند. این همایش با حضور رییس و یا نمایندگانی از انجمن‌ها و سازمان‌های زرتشتیان برگزار شد. باشندگان از آموزشگاه‌های زرتشتی، آرامگاه و نیایشگاه‌های زرتشتیان، موزه مردم‌شناسی و كتابخانه انجمن نیز بازدید كردند.در گزارشی از نماینده زرتشتیان، در مورد چگونگی مصرف كردن بودجه اختصاصی سال گذشته توسط هر نهاد بررسی شد، فرم نظر خواهی برای تقسیم بودجه سال آینده از سوی نمایندگان تكمیل و در اختیار دكتر نیكنام قرار گرفت. بعضی از نمایندگان، دیدگاه‌های خود را برای شهرستان و یا استان خود و نیازهای جامعه زرتشتی آن محل بیان كردند. در میز گردی كه در روز دوم برپاشد، پیرامون مواردی كه در همایش دوم درخواست شده بود از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی، نگهداری از نیایشگاه‌ها و مراكز فرهنگی، ایجاد كانون پژوهشی و آمارگیری از جامعه بحث و گفتگو شد و پیشنهادهای كارشناسی عملی به نماینده زرتشتیان ارایه شد. 
رییس سازمان میراث فرهنگی كرمان و معاونت شهرداری كرمان و نمایندگانی از ریاست جمهوری نیز در برخی از نشست‌ها حضور داشته، به سخنرانی و بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.