سخنرانی پیرامون فلسفه و آیین های زرتشت در همایش مجموعه فرهنگی هنری تهران

سخنرانی پیرامون فلسفه و آیین های زرتشت در همایش مجموعه فرهنگی هنری تهران

مرکز همایش های مجموعه فرهنگی هنری تهران در سلسله برنامه های پاسداشت فرهنگ و تمدن ایران زمین در هفتمین جلسه خود از آقای نیکنام دعوت کرد تا در موضوع دین زرتشت سخنرانی داشته باشد. 
آگهی این همایش با عکس اشو زرتشت آرامگاه کورش و نگاره فردوسی مزین شده و به آگهی علاقه مندان رسیده بود، نماینده زرتشتیان از ساعت 17 تا 19 در این همایش که با حضور جمع زیادی از دانشجویان و پژوهشگران فرهنگ ایران تشکیل شده بود شرکت کردند و پیرامون چهار موضوع تعیین شده: 
1- فلسفه زرتشت 2- اتهاماتی که بر دین زرتشت وارد شده 3- جایگاه آتش در دین زرتشت 4- سنت ها و آیین های زرتشتی ایران به سخنرانی پرداختند.
آقای نیکنام در بخش فلسفه زرتشت اشاره به گزینه هایی مانند دو گوهر همزاد و تداوم آن برای پایداری هنجار اشا در هستی و ارتباط آن با انگره مینو داشتند،سپس خردورزی،شادی و عرفان در دین زرتشت را بیان کردند. 
در بخش اتهاماتی که بر دین زرتشت وارد شده به تهمت آتش پرستی،دوگانه پرستی و ازدواج با خویشاوندان که نابخردان آنها را به این دین نسبت می دهند پرداخته و هر کدام را جداگانه شرح دادند. 
آقای نیکنام به چگونگی کشف آتش در روزگاران کهن اشاره کردند و افتخار ایرانیان را مهار کردن و در اختیار در آوردن آتش دانستند که از آن زمان شاهکاری در تمدن انسان به وجود آمده و مرز میان توحش و تمدن تعیین شده است و اکنون افتخار زرتشتیان این است که در کنار سه عنصر: 
آب،هوا و خاک آتش را نیزکه نماد روشنایی و گرما است همچنان پاسداری می کنند و فروغ آن را همانند دیگر روشنایی ها در نیایش خود به عنوان قبله برگزیده اند. 
در بخش سنت ها و آیین ها دکتر نیکنام به جایگاه شادی در باور ایرانیان پرداخت و به نوشته داریوش در سنگ نگاره بیستون اشاره کردند و پیدایش جشن های ایرانی را به انگیزه های برگرفته از رویداد های تاریخی و پدیده های نیک طبیعی دانستند.سپس به چگونگی برگزاری و فلسفه جشن های نوروز ، سده ، مهرگان ، تیرگان و اسفندگان در گاه شماری ایرانی اشاره کردند. 
در 30 دقیقه پایانی به پرسش هایی که باشندگان در بخش های گوناگون دین زرتشت داشتند نیز پاسخ داده شد. 
این نشست ها چهار شنبه هر هفته در بخش های گوناگون: ادب و استوره شناسی ، دانش وهنر ، دین و عرفان ، تاریخ و باستان شناسی در مجموعه فرهنگی هنری تهران برپا می شود و از استادان هر رشته دعوت به سخنرانی و پاسخگویی می گردد.