سخنرانی و پاسخگویی در دانشگاه ادیان و مذاهب

در پی دعوت دانشگاه مذاهب و با حضور استاد رشته ادیان و عرفان و دانشجویان گروه ادیان دانشگاه مذاهب اسلامی ، دكتر نیكنام در آن دانشگاه به سخنرانی و بیان دیدگاه اشوزرتشت و فلسفه‌ سنت های زرتشتیان پرداختند و به پرسش‌ های دانشجویان درباره فلسفه دین زرتشت پاسخ دادند .