سخنرانی در جمع دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های دینی ویژه زرتشتی در شهر یزد

سخنرانی در جمع دانش آموزان شرکت کننده در کلاس های دینی ویژه زرتشتی در شهر یزد

دانش آموزان زرتشتی که در مدارس گوناگون یزد به تحصیل مشغول می باشند در کلاس های دینی ویژه و با حضور مربیان دینی زرتشتی به فراگیری آموزه های اشو زرتشت مشغولند و در پسین روز های پنج شنبه هر هفته دختران در آموزشگاه مارکار زیر نظر خانم مهر انگیز بهروزی کلاس دینی دارند و پسران در ساختمان آموزشی دیگری با مدیریت فریبرز آتشبند به فراگیری درس دینی توسط مربیان دینی مشغولند. 
آقای نیکنام در هر یک از این کلاس های دینی شرکت کرده و با دانش آموزان دختر و پسر زرتشتی گفتگو داشتند.نماینده زرتشتیان یادآوری کردند که جامعه زرتشتی ایران هر چند از نظر تعداد کاهش یافته است ولی از نظر فرهنگ و اخلاق و کسب دانش مقام بالایی دارد و سفارش کردند که بیش از پیش با دانش اندوزی و داشتن اخلاق نیک که بر پایه اندیشه نیک،گفتار نیک و کردار نیک است شایستگی فرزندان زرتشتی را داشته باشند و فدا کاری و جانبازی نیاکان فرهیخته زرتشتی را در طول تاریخ پاس بدارند.