زرتشتیان پاریس گهنبار و چهارشنبه‌سوری را جشن گرفتند

زرتشتیان پاریس گهنبار و چهارشنبه‌سوری را جشن گرفتند
 
 
   
 
خبریار امرداد- آریا جوانمردی :
گهنبار چهره‌ی «همس‌پت‌میدیم» در نخستین روز از گاه گاتابیو، به میزبانی مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس سه‌شنبه 25 اسفندماه 1394 خورشیدی برگزار شد.
اوستاخوانی و آفرینگان‌خوانی گهنبار از سوی موبد کورش نیکنام انجام شد و سپس وی درباره‌ی جایگاه آتش در برپایی سنت‌هایی ایرانیان مانند جشن سده، گهنبار پایان سال و آتش روی بام سخنانی گفت.
کورش نیکنام درباره‌ی گذر از آتش در چهارشنبه‌سوری گفت: « این رسم یادی از گذر سیاوش از آتش و فراخواندن «فَروَهَر» درگذشتگان است.»
این برنامه با عروسک‌گردانی سنتی، موسیقی و دست‌افشانی به پایان رسید. 
 

عکس از مرکز فرهنگی زرتشتیان پاریس است
منبع خبر: 
خبرگزاری امرداد amordadnews.com