دیدار و گفتگو با دانش‌آموزان آموزشگاه‌های تهران در آغاز سال تحصیلی جدید به همراهی موبد مهربان فیروزگری

دیدار و گفتگو با دانش‌آموزان آموزشگاه‌های تهران در آغاز سال تحصیلی جدید به همراهی موبد مهربان فیروزگری

نوروز آموزش و پرورش ایران زمین، در جامعه زرتشتیان، با حضور موبد كورش نیكنام در دبیرستان‌های فیروزبهرام،انوشیروان، مدرسه راهنمایی گشتاسب و دبستان گیو آغاز شد، در این حضور دكتر نیكنام آرزوی پیروزی و تندرستی برای دانش‌آموزان كردند و گفتند به آموزه‌های دین زرتشت كه انسان را به اخلاق نیك سفارش می‌كند نیز توجه بسیار داشته باشید. 
در شروع سال تحصیلی جدید تنی چند از اعضای انجمن زرتشتیان تهران نیز در بین دانش آموزان حضور یافتند با این ابتكار كه هر سال در آغاز كار آموزشگاه ها صورت می گیرد دانش آموزان با شیرینی از هزینه انجمن زرتشتیان تهران پذیرایی می شوند و موبدانی نیز جهت سرایش اوستا و بیان دیدگاه جامعه زرتشتی در سال تحصیلی جدید به مدارس رهسپار می گردند, پیش از این موبد رستم شهزادی و موبد جهانگیر اشیدری به روز اول مهر در جمع دانش آموزان شركت می كرند و اكنون موبد مهربان فیروزگری و موبد نیكنام پیام رسان و سخنران در جمع دانش آموزان می باشند.