دیدار با همكیشان ساكن دبی كه بيشتر از پارسيان هند می باشند

دیدار با همكیشان ساكن دبی كه بيشتر از پارسيان هند می باشند

در پی دعوت اعضای اتاق بازرگانی جهانی زرتشتیان نمایندگی دبی از نماینده زرتشتیان جهت بحث و گفتگو پیرامون چگونگی بهبود وضع بازرگانی و ایجاد اشتغال برای جوانان زرتشتی، كورش نیكنام به همراه خدایار عطایی كه نمایندگی این اتاق را در ایران برعهده دارد در روزهای 24 تا 26 آذرماه به دبی رفتند و در فرودگاه از سوی رییس برگزیده نهمین كنگره جهانی زرتشتیان كه در سال‌های آینده در این شهر برگزار خواهد شد، مورد استقبال قرار گرفتند. سپس در نشستی كه با حضور بازرگانان و همكیشان ساكن دبی در هتل آواری( كه مربوط به یك همكیش پارسی است) برپا شده بود، نخست از سوی سخنگوی دعوت كنندگان خوش‌آمد گفته شد و گزارش كاملی از نخستین حضور زرتشتیان در دبی برای تجارت و كاریابی داده شد و اینكه هم اكنون بیش از یك‌هزار و دویست‌نفر از همكیشان در این شهر به فعالیت اقتصادی، تولیدی و عمرانی مشغولند. 
پس از آن موبد كورش نیكنام به ایراد سخنرانی پرداختند، گزارشی از وضع زرتشتیان ایران ونیاز های آنان را برشمردند، پس از پاسخگویی به پرسش های همكیشان، چند تن از بازرگانان تمایل خود به سرمایه گذاری برای طرح‌ های عمرانی و تولیدی در ایران كه توجیه اقتصادی داشته باشند، بیان كردند و چند نمونه از دست آورد های تولیدی گوناگون همكیشان در دبی به نمایش درآمد. در این سفر از سالن هاو امكانات پیشنهادی برای برپایی نهمین كنگره جهانی زرتشتیان در آینده نیز توسط آقای نیكنام بازدید شد.